Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αυξάνεται η κεφαλαιακή ρευστότητα, μειώνεται ο δείκτης δανείων/καταθέσεων


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Βελτιώνονται ακόμη περισσότερο τα μεγέθη των ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της ΕΚΤ. Ο συνολικός δείκτης πρωτογενούς κεφαλαιακής ρευστότητας (Tier I) διαμορφώθηκε στο 15,6% στο δεύτερο τρίμηνο 2021 αυξημένος σε σχέση με το 15,49% στο α’ τρίμηνο 2021. Η άνοδος αυτή προέρχεται και από τις κινήσεις των τραπεζών στην Ε.Ε., την ανάπτυξη των οικονομιών αλλά και την πολιτική της ΕΚΤ. 

Επίσης ο δείκτης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 2,32% στο β’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το 2,54% στο προηγούμενο τρίμηνο με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες της Ε.Ε. να ανέρχονται σε 422 δις ευρώ.

Ωστόσο, η ετησιοποιημένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) υποχώρησε στο 6,92% στο β’ τρίμηνο από 7,21% στο πρώτο τρίμηνο ενώ ο δείκτης δάνεια / καταθέσεις έχει διαμορφωθεί στο 104,74%  σε σχέση με το 106,07% στο α’ τρίμηνο. Οι εξελίξεις δείχνουν τα δάνεια αυξάνονται με μικρότερους ρυθμούς σε σχέση με τις καταθέσεις στην Ε.Ε. και αυτό έχει δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Η πρώτη είναι ότι η αύξηση καταθέσεων συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις και πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις και τα δάνεια και η δεύτερη είναι ότι οι τράπεζες προκειμένου να θωρακιστούν έναντι νέων κινδύνων σε περίπτωση που υπάρχει κρίση.

Μεγάλη η απόσταση των ελληνικών τραπεζών ως προς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Συγκρίνοντας τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρατηρούμε ότι τα κεφάλαια Tier I των ελληνικών τραπεζών διαμορφώνονται περίπου στα παρεμφερή επίπεδα με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών (πέριξ του 15%) αλλά το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών, παρά την βελτίωσή τους, είναι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων / συνολικά δάνεια, ο οποίος στις ελληνικές τράπεζες παραμένει πάνω από 15% στο α’ εξάμηνο του 2021 όταν ο μεσοσταθμικός δείκτης στις τράπεζες της Ε.Ε. είναι στο 2,32%. Βέβαια, οι ελληνικές τράπεζες περιμένουν οι δείκτες τους να υποχωρήσουν σε μονοψήφια επίπεδα το 2022 αλλά υπάρχει αρκετός δρόμος να διανύσουν ακόμη. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών είναι αρκετά υψηλή ως προς το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεπερνά το 10%.

Ήδη οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν διευρύνει τα περιθώρια μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων δανείων προσδοκώντας ακόμη περισσότερα κέρδη στο β’ εξάμηνο 2021 ενώ ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει μεγάλη εκστρατεία νέων δανειοδοτήσεων σε στεγαστικά, επαγγελματικά και καταναλωτικά δάνεια προκειμένου να αυξηθεί η σχέση δανείων / καταθέσεων.