Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ευρ. Επιτροπή: Στους 9 μήνες η διάρκεια του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε κανόνες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, καθορίζοντας μια δεσμευτική περίοδο αποδοχής 9 μηνών (ακριβώς 270 ημερών) των πιστοποιητικών εμβολιασμού για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της ΕΕ. Μια σαφής και ομοιόμορφη περίοδος αποδοχής για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα εγγυηθεί ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα θα συνεχίσουν να συντονίζονται, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την τελευταία του συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2021. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία καθώς και αντικειμενικά κριτήρια. Ο συνεχής συντονισμός είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα παρέχει σαφήνεια στους πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια ιστορία επιτυχίας της ΕΕ. Το Πιστοποιητικό συνεχίζει να διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων της πανδημίας. Μέχρι στιγμής, στην ΕΕ έχουν εκδοθεί 807 εκατομμύρια πιστοποιητικά. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει θέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο: μέχρι τώρα 60 χώρες και εδάφη σε πέντε ηπείρους έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Οι νέοι κανόνες για τα ταξίδια εντός της ΕΕ εναρμονίζουν τους διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η περίοδος ισχύος λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται αναμνηστικές δόσεις το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εμβολιασμού. Το Πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο χάριτος επιπλέον τριών μηνών πέραν αυτών των έξι μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού μπορούν να προσαρμοστούν και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αναμνηστικές δόσεις.

Οι νέοι κανόνες για την περίοδο αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού ισχύουν για τους σκοπούς ταξιδίων. Κατά την εισαγωγή διαφορετικών κανόνων για τη χρήση των πιστοποιητικών σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να τους ευθυγραμμίσουν με αυτούς τους νέους κανόνες για να παρέχουν βεβαιότητα στους ταξιδιώτες και να μειώνουν τις διακοπές.

Επιπλέον, σήμερα η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης τους κανόνες για την κωδικοποίηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που δείχνουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς μπορούν πάντα να διακρίνονται από τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται μετά από αναμνηστική δόση.

Οι αναμνηστικές δόσεις θα καταγράφονται ως εξής:

3/3 για αναμνηστική δόση μετά από μια αρχική σειρά εμβολιασμού 2 δόσεων.
2/1 για αναμνηστική δόση μετά από εμβολιασμό μίας δόσης ή μία δόση εμβολίου 2 δόσεων που χορηγείται σε άτομο που έχει αναρρώσει.

Μέλη του Κολλεγίου είπαν:

Η Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε: «Μια εναρμονισμένη περίοδος ισχύος για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αποτελεί αναγκαιότητα για ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ. Η δύναμη και η επιτυχία αυτού του ανεκτίμητου εργαλείου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έγκειται στη συνεκτική χρήση του σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ενισχυτικές εκστρατείες θα προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ότι όσοι περισσότεροι πολίτες προστατεύονται με επιπλέον δόση και ότι τα πιστοποιητικά μας παραμένουν βασικό εργαλείο για τα ταξίδια και την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ο Didier Reynders, Επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια ιστορία επιτυχίας. Θα πρέπει να το διατηρήσουμε έτσι και να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στη νέα γνώση. Τα μονομερή μέτρα στα κράτη μέλη θα μας επαναφέρουν στον κατακερματισμό και την αβεβαιότητα που είδαμε την περασμένη άνοιξη. Η περίοδος αποδοχής των εννέα μηνών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα δώσει σε πολίτες και επιχειρήσεις τη βεβαιότητα που χρειάζονται όταν σχεδιάζουν τα ταξίδια τους με σιγουριά. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ενισχυτές θα κυκλοφορήσουν γρήγορα για την προστασία της υγείας μας και τη διασφάλιση ασφαλών ταξιδιών».

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Thierry Breton, δήλωσε: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό της ΕΕ για τον COVID έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Αντικατοπτρίζοντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τους ενισχυτές, το πιστοποιητικό παραμένει ένα ουσιαστικό εργαλείο για την καταπολέμηση των διαφορετικών κυμάτων της πανδημίας. Μαζί με τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή και προμήθεια εμβολίων, το πιστοποιητικό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη ενισχυτών – μια αναγκαιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, διατηρώντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών μας».

Ιστορικό

Για να διευκολυνθεί η ασφαλής ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν, στις 14 Ιουνίου 2021, τον κανονισμό για το ψηφιακό πιστοποιητικό της ΕΕ για τον COVID-19. Όταν εγκρίθηκε αυτός ο κανονισμός, δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με το πόσο καιρό θα προστατεύονται οι άνθρωποι μετά την αρχική σειρά εμβολίου για τον COVID-19. Ως αποτέλεσμα, τα πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά εμβολιασμού δεν περιλαμβάνουν δεδομένα που αφορούν περίοδο αποδοχής, σε αντίθεση με τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ανάκτησης. Ως εκ τούτου, μέχρι τώρα, εναπόκειτο στα κράτη μέλη να καθορίσουν κανόνες για το χρονικό διάστημα που θα αποδέχονταν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού στο πλαίσιο του ταξιδιού.

Καθώς οι αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου COVID-19 κυκλοφορούν τώρα, πρόσφατα όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει κανόνες σχετικά με το χρονικό διάστημα που πρέπει να γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που υποδεικνύουν την ολοκλήρωση της σειράς αρχικών εμβολιασμών. Λαμβάνουν υπόψη ότι η προστασία που προκαλείται από το εμβόλιο από τη μόλυνση με COVID-19 φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν είτε μόνο για περιπτώσεις οικιακής χρήσης είτε επίσης για τη χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού για ταξίδια.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη είναι συνεπής με την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή στην πρότασή της για μια νέα σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά την πανδημία COVID-19, από τις 25 Νοεμβρίου 2021. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα γίνονται δεκτά από τα κράτη μέλη για διάστημα εννέα μηνών από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης του αρχικού εμβολιασμού. Για ένα εμβόλιο μίας δόσης, αυτό σημαίνει 270 ημέρες από την πρώτη και μοναδική εμβολιασμό. Για ένα εμβόλιο δύο δόσεων σημαίνει 270 ημέρες από το δεύτερο εμβόλιο ή, σύμφωνα με τη στρατηγική εμβολιασμού του κράτους μέλους εμβολιασμού, το πρώτο και μοναδικό εμβόλιο μετά την ανάρρωση από τον ιό. Σύμφωνα με αυτούς τους νέους κανόνες της ΕΕ για ταξίδια εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδέχονται κάθε πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχει εκδοθεί λιγότερο από εννέα μήνες από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης του αρχικού εμβολιασμού. Τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να προβλέψουν μικρότερη ή μεγαλύτερη περίοδο αποδοχής.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στον εμβολιασμό για εκείνες τις πληθυσμιακές ομάδες των οποίων τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδόθηκαν προηγουμένως πλησιάζουν το όριο της τυπικής περιόδου αποδοχής. Μέχρι στιγμής, δεν θα ισχύει καμία τυπική περίοδος αποδοχής για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα επαρκή δεδομένα σχετικά με την περίοδο προστασίας.

Η περίοδος αποδοχής δεν θα κωδικοποιηθεί στο ίδιο το πιστοποιητικό. Αντίθετα, οι εφαρμογές για κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των ψηφιακών πιστοποιητικών COVID της ΕΕ θα προσαρμοστούν: Εάν η ημερομηνία εμβολιασμού είναι μεγαλύτερη από 270 ημέρες πριν, η εφαρμογή για κινητά που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση θα υποδεικνύει ότι το πιστοποιητικό έχει λήξει.

Για να δοθεί επαρκής χρόνος για την τεχνική εφαρμογή της περιόδου αποδοχής και για τις εκστρατείες ενισχυτικού εμβολιασμού των κρατών μελών, αυτοί οι νέοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2022.