Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΦΕΕΑ: Αίτημα να ανοίξει το σύστημα για ορθές επαναλήψεις και σωστές επανυποβολές δηλώσεων αναστολών εργασίας βάσει κριτηρίων μηνός Μάϊου 2021

ΕΦΕΕΑ
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ.Πρωτ.1969

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοινοποίηση:
Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κα. Άννα Στρατινάκη

Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων
κα. Βασιλική Τσιώλη

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία
κα. Ειρήνη Καλαβρού

Με την από 6/5/2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας προσδιορίστηκαν οι υποβολές δηλώσεων αναστολών εργασίας για τον μήνα Μάιο 2021 και για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως και 12/5/2021 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 12/5/2021 βάσει πινάκων ΚΑΔ κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων. Στους ΚΑΔ κλειστών επιχειρήσεων (πίνακας Γ) υπάγεται και ο 85.59 χωρίς καμία εξαίρεση.

Με την εγκύκλιο 28631/14-5-21 των συναρμοδίων υπουργείων ανακοινώθηκαν και επισήμως οι λεπτομέρειες των αναστολών εργασίας Μαΐου 2021, όπου στο παράρτημα Α των ΚΑΔ κλειστών επιχειρήσεων αναφέρεται ο 85.59 με εξαίρεση, από 10/5/2021, του ΚΑΔ των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών (85.59.11.02) χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη στην Ανακοίνωση της 6/5/2021.

Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση ανακοίνωσης της εγκυκλίου (14/5/2021) με την ως άνω εξαίρεση δημιούργησε λανθασμένες υποβολές αναστολών ως προς τον χαρακτηρισμό κλειστών η πληττόμενων επιχειρήσεων δεδομένου ότι ισχύουν διαφορετικά κριτήρια μεταξύ τους (μείωση τζίρου, 16 ώρες απασχόλησης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις).

Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι ΚΑΔ : 93.19.13.05 – 93.29.11.00 – 93.29.11.02 – 93.29.11.05

Για τους ως άνω εκτεθέντες λόγους παρακαλούμε πολύ όπως άμεσα ανοίξει το σύστημα για ορθές επαναλήψεις και σωστές επανυποβολές βάσει κριτηρίων μηνός Μάϊου 2021.

Επί πλέον, παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινίσετε εάν το κριτήριο των 16 ωρών απασχόλησης εβδομαδιαίως, αφορά και του εργαζομένους των φροντιστηρίων που έχουν πλήρες ωράριο εργασίας 21 ώρες την εβδομάδα.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Τσαμόπουλος

Η Γεν. Γραμματέας
Μπινιάκου Ιωάννα