Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΦΕΕΑ – Δηλώσεις μισθωτηρίων: Στείλτε μας προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με περιγραφή αυτών

Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2021
                                  
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δηλώσεις Μισθωτηρίων: στείλτε μας προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με περιγραφή αυτών  

   

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Ι. ..αντί προλόγου:

Στη σημερινή εποχή «Σισύφεια έργα» ονομάζουμε όσα έργα είναι δύσκολα και ταυτόχρονα μάταια, δηλαδή έργα που δεν παράγουν αποτέλεσμα.
Σε τέτοιο «Σισύφειο έργο», τείνει να εξελιχθεί και το επίμαχο ζήτημα των μισθωτηρίων, παρά το γεγονός ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι (και έχει περάσει) αυτό ότι ο λογιστής δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ο (αγωνιωδώς επισπεύδων) για κάθε μέτρο και για κάθε ξένη από τα στενά όρια (φορολογική και εργατο-ασφαλιστική) δηλωτική υποχρέωση.
Έτσι λοιπόν στο ζήτημα του μισθωτηρίου, δυστυχώς ο Λογιστής έγινε ο σύγχρονος «Σίσυφος», όπως είχε συμβεί πριν χρόνια με το Ε9.

ΙΙ. Τι ζητάμε:

Υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή του άρθρου 9 της ΠΟΛ.1162/2018, έχει παραταθεί μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
Αφορά τις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις μισθώσεων για τις οποίες δεν έχουν δηλωθεί μεταβολές, όπως:   
– η σιωπηρή παράταση της διάρκειας ή
– η μεταβολή στο ποσό του μισθώματος,

με χρονικό σημείο αναφοράς στην ισχύ τους, μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
Η ως άνω προθεσμία καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα:

Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2021, την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Προκειμένου να μεταφέρουμε στην ΑΑΔΕ, «τα πειστήρια» ότι στην πραγματικότητα, καλούμεθα να καθαρίσουμε «την κόπρο του Αυγεία» με την εικόνα των μισθωτηρίων του κάθε πελάτη – εκμισθωτή, χωρίς δυστυχώς να έχει διευκρινιστεί μέχρι σήμερα πλήθος ερωτημάτων και «γρίφων»,

ΖΗΤΑΜΕ

Να βοηθήσουμε όλοι την πρωτοβουλία της ΕΦΕΕΑ και μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, να μας στείλετε με e- mail, κάθε είδος πρόβλημα και δυσκολία που αντιμετωπίζετε με περιγραφή αυτών και εάν έχετε και πρόταση ή άποψη για το πώς πρέπει να είχε λάβει όλα τα μέτρα η ΑΑΔΕ, θα παρακαλούσαμε να την συμπεριλάβετε.

Αμέσως μετά θα κατηγοριοποιήσουμε τις παρατηρήσεις και το υλικό για να κάνουμε επειγόντως συνάντηση με την ΑΑΔΕ και να ζητήσουμε αφενός την αναγκαία παράταση και αφετέρου να δώσει τις αντίστοιχες τεχνικές λύσεις με αναλυτικές οδηγίες.        

Πληροφορίες: στη Γραμματεία
τηλ. 210 8224 111 και 210 8834483
[email protected]

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                           
Δημήτριος Τσαμόπουλος                                                                                                          

Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Μπινιάκου