Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΦΕΕΑ: Επιστολή σχετικά με την επιβολή προστίμων του άρθρου 53 και 54 του ν. 4174/2013 όταν υποβάλονται εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42- 46 ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ.10434,
ΤΗΛ.: 2108224111- 2108834483
http://www.efeea.gr
e-mail [email protected]

Αθήνα 9/12/2021
Αρ.πρωτ. 2008

Προς:
Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γιώργο Πιτσιλή

Κοιν.:
ΠΟΦΕΕ

Κε υπουργέ

Συνεχίζεται και φέτος η συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων που με έκπληξη βλέπουν να «μη συμμορφώνονται» πολλές εφορίες με τις οδηγίες της διοίκησης και να επιβάλλουν τόκους και πρόστιμα του άρθρου 53 και 54 του ν. 4174/2013, όταν υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κ.λπ.

Με αφορμή τις δύο αποφάσεις της ΔΕΔ (Θ 948/2019 και 2565/2019) με τις οποίες έγιναν δεκτές προσφυγές φορολογουμένων για πρόστιμα σε τροποποιητικές δηλώσεις εξαιτίας τροποποίησης του ηλεκτρονικού αρχείου αποστολής βεβαιώσεων από τον φορέα χωρίς καμία ενημέρωσή τους, στη βάση ότι το βάρος της απόδειξης έχει η φορολογική αρχή, που οφείλει να ζητήσει πληροφορίες από τον φορέα/ εργοδότη κλπ.

Έτσι λοιπόν η αποκατάσταση του προβλήματος έγινε πέρσι κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, όπου με την τροποποιητική απόφαση Α.1201/2019, του Διοικητή αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του άρθρου 4 της Α.1041/2019 και επιπλέον, επαναλαμβάνεται και φέτος με νομοτεχνική μάλιστα βελτίωση, ύστερα και από τον νόμο 4646/2019 (άρθρο 3), που ρύθμισε ένα ζήτημα που αντιμετωπιζόταν ερμηνευτικά μέχρι σήμερα, στην απόφαση Α.1070/2020, η οποία αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 παρ. 3 της Α.1025/2020, καθώς επίσης και τις φετινές Α. 1118/2021, Α.1035/2021

1ον Υποχρέωση του φορέα να αναρτά ηλεκτρονικά οιαδήποτε μεταβολή στην αρχική εμπρόθεσμη βεβαίωση ή έκδοση συμπληρωματικής στο ίδιο η σε επόμενο φορολογικό έτος.

2ον Υποχρέωση του φορέα να εκδίδει και σε έντυπη μορφή τη βεβαίωση σε κάθε περίπτωση,

3ον Υποχρέωση του φορέα να ενημερώνει τον φορολογούμενο:
α) ότι έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά αρχείο εκπρόθεσμα ή ότι διόρθωσε αρχείο (στο ίδιο η σε επόμενο φορολογικό έτος) και
β) να του χορηγεί και έντυπη βεβαίωση προκειμένου να «λάβει γνώση ότι έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση».

4ον ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της φορολογικής αρχής να ζητήσει πληροφορίες από τον φορέα πριν επιβάλει πρόστιμο και τόκο εκπρόθεσμης υποβολής.

Κε υπουργέ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για μια ακόμη χρονιά να πράξετε τα δέοντα ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις και στην περίπτωση που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Τσαμόπουλος

Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Μπινιάκου