Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΦΕΕΑ: Οι δυσκολίες στις δηλώσεις μισθωτηρίων – Αντιπροσωπευτικά ευρήματα από το γκάλοπ της ΕΦΕΕΑ που δόθηκαν στην ΑΑΔΕ και στην ΠΟΜΙΔΑ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ,
Τ.Κ. 10434,
ΤΗΛ.: 2108224111 – 2108834483
http://www.efeea.gr
e-mail: [email protected]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: Οι δυσκολίες στις Δηλώσεις Μισθωτηρίων: Αντιπροσωπευτικά ευρήματα από το γκάλοπ της ΕΦΕΕΑ που δόθηκαν στην ΑΑΔΕ και στην ΠΟΜΙΔΑ

Ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία της ΕΦΕΕΑ
με την επείγουσα πρόσκληση στις 4 Φεβρουαρίου, προκειμένου να λάβει και να συγκεντρώσει από τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και από κάθε μισθωτή ή εκμισθωτή, τα κάθε είδος προβλήματα  και δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να «βασανίζονται» για να μπορέσουν παράλληλα με τις τρέχουσες συμβατικές εργασίες που αφορούν καθαρά τις λογιστικές, φορολογικές και εργατο–ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους,  να τακτοποιήσουν και τις αναρίθμητες πιεστικές και έκτακτες εργασίες που διαδέχονται καθημερινά στις εφαρμογές μία την άλλη.

Και αυτό δυστυχώς μέσα στις ασφυκτικές προθεσμίες. Μέσα σε αυτές συνεχίζει να είναι και το «Σισύφειο έργο», όπως έχει εξελιχθεί το επίμαχο ζήτημα των μισθωτηρίων, για την ορθή απεικόνιση στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ της πραγματικής κατάστασης των μισθωτηρίων, παλαιών και νέων (αδήλωτων και δηλωμένων).

Όπως αναφέρουμε και στην από 4 Φεβρουαρίου 2021 πρόσκληση «Προκειμένου να μεταφέρουμε στην ΑΑΔΕ, «τα πειστήρια» των δυσκολιών και των πολλών προβλημάτων προσαρμογής στην εφαρμογή με την εικόνα των μισθωτηρίων του κάθε πελάτη – εκμισθωτή, χωρίς δυστυχώς να έχει διευκρινιστεί μέχρι σήμερα πλήθος ερωτημάτων και «γρίφων», ζητήσαμε να βοηθήσουμε όλοι και να μας αποσταλούν με e- mail, κάθε είδος πρόβλημα και δυσκολία που αντιμετωπίζουμε με περιγραφή αυτών και εάν υπάρχει και πρόταση ή άποψη, για το πώς θα έπρεπε να είχε λάβει όλα τα μέτρα η ΑΑΔΕ».

Αυτό έγινε και όπως είχαμε σημειώσει αμέσως μετά, θα κατηγοριοποιήσουμε τις παρατηρήσεις και το υλικό, για να κάνουμε επειγόντως συνάντηση με την ΑΑΔΕ και να ζητήσουμε αφενός την αναγκαία παράταση και αφετέρου να δοθούν οι αντίστοιχες τεχνικές λύσεις και αναλυτικές οδηγίες.

Σημειώνουμε ότι ήδη η ΕΦΕΕΑ έστειλε στον κο Διοικητή την «αγωνία» των πολιτών και  κυρίως των συναδέλφων που αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.    

Δείτε το συνημμένο αρχείο, με 25 σημαντικά σημεία δυσκολιών, ως τα πλέον αντιπροσωπευτικά, (μετά από κατηγοριοποίηση) από τα πάρα πολλά e- mail που πήραμε.

Υπενθυμίζουμε ότι:
σε εφαρμογή του άρθρου 9 της ΠΟΛ.1162/2018, έχει παραταθεί μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Αφορά τις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις μισθώσεων για τις οποίες δεν έχουν δηλωθεί μεταβολές, όπως:  
– η σιωπηρή παράταση της διάρκειας ή
– η μεταβολή στο ποσό του μισθώματος,
με χρονικό σημείο αναφοράς στην ισχύ τους, μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Η ως άνω προθεσμία καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα:

Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2021, την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Εν όψει όλων των παραπάνω, καθίσταται επιτακτική η ανταπόκριση στα αιτήματά μας, του Διοικητή κ. Γιώργου Πιτσιλή, να αφήσει ανοιχτό το σύστημα για τα προ της 12.06.2020 παλιά μισθωτήρια, προκειμένου να διορθώνονται χωρίς πρόστιμο. Δυστυχώς δεν είναι ευκαταφρόνητο το πρόστιμο των 100 ευρώ όταν σε κάθε ΑΦΜ «κρέμονται» ληγμένα ή άληκτα πέντε έως δέκα μισθωτήρια. Χρειάζονται δε με τις συνθήκες που ζούμε και εργαζόμαστε, πολλά «μεροκάματα» για να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη του όλου ζητήματος θα επανέλθουμε.

Για την ΕΦΕΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Τσαμόπουλος

Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Μπινιάκου