Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΦΕΕΑ: Τα αιτήματα του κλάδου και οι προτάσεις που κατατέθηκαν στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42- 46 ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ.10434, ΤΗΛ.: 2108224111- 2108834483
http://[email protected]

Αθήνα  25/10/2022
Αρ.πρωτ.2144

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου2022 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του  Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α και εκπροσώπου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Κουλοχέρη Νικόλαο.

Την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εκπροσώπησε ο Εφ. Δημοσίων Σχέσεων κ. Τσαμόπουλος Δημήτριος.

Την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Κούβαρης Νικόλαος, ο Γενικός Γραμματέας Αποστόλου Παύλος, η Ταμίας Τσεσμελή Ειρήνη και το Μέλος Καρπούζος Δημήτριος.

Κατατέθηκαν τα παρακάτω αιτήματα του κλάδου και διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούν προβλήματα των Συναδέλφων Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών:

Α) MYDATA

1) Αναστολή υποβολής των mydata για τις δαπάνες.
2) Υποβολή μόνο των τιμολογίων εσόδων και λιανικών συναλλαγών εντός του επόμενου μηνός, από την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.
3) Οι ετήσιες εγγραφές τακτοποίησης εσόδων να υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος.
4) Καμία επιβολή προστίμου για τα έτη 2021 και 2022.
5) Το υπουργείο οικονομικών να εκδώσει πλήρη ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ MYDATA ανά κωδικό
 
B) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

• Επέκταση της νομοθετικής διάταξης του ν. 4764/2020, ως γεγονότα ανωτέρας βίας την άδεια λόγω ασθένειας, θανάτου του λογιστή και την άδεια εγκυμοσύνης- λοχείας για τις λογίστριες με παράταση των δηλωτικών υποχρεώσεων του και των εξουσιοδοτημένων πελατών του, έως το τέλος του επόμενου μήνα από την αποθεραπεία και τη λήξη της λοχείας.
• Η περίοδος εγκυμοσύνης – λοχείας να είναι τουλάχιστον ίση χρονικά με την αντίστοιχη άδεια των μισθωτών (σήμερα 17 εβδομάδες)
Επομένως  οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων της λογίστριας και των  πελατών της, να παρατείνονται έως το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της αδείας κυήσεως-λοχείας.

Γ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ

• Καθιέρωση του μήνα Αυγούστου ως περίοδο άδειας του κλάδου με μετάθεση των δηλωτικών υποχρεώσεων.

Δ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Την έγκαιρη ενημέρωση του κλάδου μας όσον αφορά τη φορολογική νομοθεσία, αποφάσεις, εγκύκλιους και έντυπα φορολογικών δηλώσεων έως 31/01 κάθε έτους εκ μέρους του υπουργείου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο προετοιμασίας εκπαίδευσης και ενημέρωσης με σεμινάρια των λογιστών φοροτεχνικών πριν την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων έως 01/03.
• Οι αρμόδιοι φορείς να έχουν υποβάλλει όλες τις βεβαιώσεις έως 28/02
• Να τίθεται από 01/03 σε πλήρη λειτουργία η εφαρμογή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προθεσμία λήξης υποβολής των δηλώσεων στις 30/06.
• Η μη επιβολή προστίμων στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε3 και εντύπου Ν μετά τη λήξη υποβολής αρχικών δηλώσεων, με αφορμή των διαφορών αποκλίσεων mydata που θα προκύψουν.

Ε) ΝΟΜΟΣ 4557/2018

• Προστασία των λογιστών φοροτεχνικών από τις κυρώσεις και ευθύνες του Ν.4557/2018 ΦΕΚ Α’139 /30-07-18.

ΣΤ) ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

• Τεχνικά χαρακτηριστικά : Απλοποίηση διαδικασίας εκτύπωσης των πραγματικών  δικαιούχων
• Οικονομικές καταστάσεις Τράπεζα Ελλάδος.
• Να φτιαχτεί ειδική πλατφόρμα και  τα στοιχεία αντλούνται  από τη πλατφόρμα του ΓΕΜΗ αυτοματοποιημένα .

Ζ) ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  

• Να Απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, να αυξηθούν οι δόσεις και να διαγραφούν οι προσαυξήσεις.

Το ΔΣ της Ε.Φ.Ε.Ε.Α συμφώνησε νέα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Κουλοχέρη Νικόλαο, για τα μέσα Νοεμβρίου μαζί με εκπροσώπους της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., προκειμένου  να οριστικοποιηθούν τα κλαδικά μας θέματα.

Ο κ. Νικόλαος Κουλοχέρης μας υποσχέθηκε ότι στην επόμενη συνάντηση θα καταβληθεί προσπάθεια να παρευρίσκονται ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Η  Ε.Φ.Ε.Ε.Α. έχει αποστείλει θέματα τεχνικής φύσεως για τους πραγματικούς δικαιούχους και για την τράπεζα της Ελλάδος (οικονομικές καταστάσεις), για τα οποία μας διαβεβαίωσε ότι θα τα προωθήσει για άμεση επίλυση.

Ευελπιστούμε στην ευόδωση των αιτημάτων του κλάδου μας, στην καλή συνεργασία και τη θετική αντιμετώπιση από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Κουλοχέρη Νικόλαο.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Ο  Πρόεδρος
Νικόλαος Κούβαρης

Ο  Γενικός Γραμματέας
Παύλος Αποστόλου

Source