Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΦΕΕΑ – myData: Οι λόγοι που επιτάσσουν την αναβολή εφαρμογής του μέτρου


ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ,
Τ.Κ. 10434,
ΤΗΛ.: 2108224111 – 2108834483
http://www.efeea.gr
e-mail: [email protected]

Αθήνα 03/03/2021
Αρ.πρωτ. εξερχ.: 1964

Προς:
Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Υπόψη του Διοικητή κου Γιώργου Πιτσιλή

Κοινοποίηση:
• Υπουργό Οικονομικών κ.Χρήστο Σταικούρα
• Υφυπουργό Οικονομικών κ.Απόστολο Βεσυρόπουλο
• ΠΟΦΕΕ
• ΟΕΕ
• ΓΣΕΒΕΕ
• ΕΣΕΕ

Θέμα: Επαναφορά των πάγιων θέσεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία (my Data) με επικαιροποίηση και προσαρμογή λόγω της πανδημίας. Οι λόγοι που επιτάσσουν την αναβολή εφαρμογής του μέτρου.

Αξιότιμε κε Διοικητά,

Ι. Σύντομο ιστορικό της θεσμικής εξέλιξης:

Οι κοινές θέσεις της ΕΦΕΕΑ και της ΠΟΦΕΕ σας είναι αρκούντως γνωστές από την πρώτη μέρα (Οκτώβριος 2018) που πρωτοπαρουσιάσατε με τα στελέχη σας την εφαρμογή. Ειδικότερα σε μεγάλες και ανοιχτές συνελεύσεις των οργάνων μας (Γ.Σ., Ολομέλεια Προέδρων, Δ.Σ. της ΕΦΕΕΑ, σεμινάρια) έγιναν ενημερώσεις τόσο από σας, όσο και από τα στελέχη σας για την εξέλιξη που θα ελάμβανε η προετοιμασία, αφού βέβαια εν τω μεταξύ ακολούθησε η νομοθέτησή τους με τον Ν. 4646/2019.

Με βάση τα πιο πάνω κρίνουμε αναγκαίο με το παρόν νέο υπόμνημά μας να καταγράψουμε και πάλι τις διαχρονικές θέσεις μας και τα συναφή με αυτές πάγια αιτήματα που σας έχουν γνωστοποιηθεί σε αρκετά έγγραφα τόσο κατά την μακρά περίοδο (πριν από την εκδήλωση της πανδημίας λόγω του COVID-19, Φεβρουάριος 2020), όσο και στη συνέχεια μέχρι σήμερα, προκειμένου να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και επιπλέον να γίνει αλυσιτελώς σαφές το νέο ζητούμενο όσον αφορά την εξέλιξη της εφαρμογής των διατάξεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα (επιγραμματικά) που προκύπτουν από τα γραπτά κείμενα των υπομνημάτων μας:

Ια. Η αξιοποίηση του Λογιστή – Φοροτεχνικού για την επιτυχία του εγχειρήματος:

Κατέστη σαφές με βάση τις δημοσιοποιημένες θέσεις και δηλώσεις τόσο υμών, όσο και εν γένει της Φορολογικής Διοίκησης, ότι η επιτυχής έκβαση του όλου εγχειρήματος των ηλεκτρονικών βιβλίων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό (και σχεδόν αποκλειστικά) στον νευραλγικό ρόλο του Λογιστή-Φοροτεχνικού που έχει όλα τα εφόδια, τη γνώση και την εμπειρία ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ενώ το πλήρως θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο (είδατε στη συνέχεια) άσκησης του επαγγέλματός του βοηθά στην εξάλειψη παραβατικών συμπεριφορών.

Βεβαίως για την ταυτότητα του λόγου, επικαλούμεθα τη ρητή ρύθμιση που προβλέφθηκε στην απόφασή σας Α.1138/2020, η οποία ορίζει ως «υποχρεωτική τη διαβίβαση του χαρακτηρισμού των δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.», γεγονός που υποδηλώνει την αποδοχή ως αδήριτης της ανάγκης, για την επιτυχία της όλης προσπάθειας και τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας μέσω μάλιστα και της νομοθετημένης (άρθρο 17 του ν. 3842/2010) ψηφιακής υπογραφής του.

«Ύστερα και από διαβουλεύσεις των Ενώσεών μας, (παρά τις αρκετές επιφυλάξεις τεχνικής φύσεως και της διαφαινόμενης διπλής δουλειάς, λόγω παράλληλης σε σχέση με τα μέχρι τώρα δεδομένα τήρησης και ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων και βιβλίων), ο κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών, η ΠΟΦΕΕ και βεβαίως η ΕΦΕΕΑ, δεν απέρριψε τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων, και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ως ζητήματα μείζονος δημοσίου συμφέροντος».

Η ΠΟΦΕΕ μάλιστα υπέβαλε από τον Μάρτιο του 2019, και γραπτώς με υπομνήματα τις θέσεις με τις αναγκαίες παρατηρήσεις ως προς τις λειτουργικές προϋποθέσεις που κρίνει ο κλάδος, προκειμένου να βοηθήσουν έως έναν σημαντικό βαθμό στην καλύτερη διαχείριση- σχεδιασμό και υλοποίηση αυτής της νέας εφαρμογής.

Θέσεις της ΕΦΕΕΑ (κατά παράγωγο τρόπο από την ΠΟΦΕΕ):

Υπενθυμίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της ΕΦΕΕΑ κατά την συνεδρίαση της 13.10.2019, ενέκρινε τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, για το ζήτημα των ηλεκτρονικών Βιβλίων προκειμένου αυτές να σταλούν στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, αλλά και να λάβουν δημοσιότητα, όπερ και έγινε.

Παραθέτουμε σχετικές παραγράφους:

«Θεωρούμε κατ αρχάς ότι η χρησιμότητα αυτού του νέου εγχειρήματος για να είναι επωφελής, θα πρέπει να διευκολυνθούν, αφενός μεν οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί και αφετέρου δε οι επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, με την εξοικονόμηση χρόνου, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους».

Έχοντας ως αφετηρία την πιο πάνω βασική θέση, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, θα πρέπει κατά την υλοποίηση της να έχει λάβει υπόψη τις ακόλουθες προτάσεις – προϋποθέσεις:

1. Την διαπίστευση (accreditation) της διαδικασίας ενημέρωσης τους υποχρεωτικά και με υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο – πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό (χωρίς όρια κύκλου εργασιών)

Συνεπώς για τον ασφαλή εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης στόχο που αποβλέπει πρωτίστως στο δημόσιο συμφέρον, εκλαμβάνουμε ως προϋπόθεση την εφαρμογή εν προκειμένω των συντρεχουσών διατάξεων και την προς τούτο προσαρμογή τους, στην νομοθετική ρύθμιση, ή Διοικητική Απόφαση η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Εδώ πρέπει με αρμοδιότητα του ΟΕΕ, να ενσωματωθεί στην όλη διαδικασία και η διασφάλιση της υπογραφής από τον κατά νόμο πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό, όπως στις δηλώσεις έτσι και στα ηλεκρονικά βιβλία (σχ. άρθρο 1 του Ν. 2515/2000, άρθρο 38 του Ν. 2873/2000, Ν. 3842/2010 (άρθρο 17, παρ. 7,8,9), Π.Δ. 340/1998, Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) άρθρο 5 παρ. 4. του 3)

Για τις λοιπές προϋποθέσεις και για μη επανάληψη περιλαμβάνονται επικαιροποιημένες στο ΙΙ μέρος του παρόντος

Οι φορείς της αγοράς είπαν «ΝΑΙ»:

Κατέστη ακόμη σαφές ότι η φορολογική διοίκηση στηρίζει αλλά και στηρίζεται από την επιχειρηματική κοινότητα, για την επιτυχία του εγχειρήματος και τη διασφάλιση της νομιμότητας. Για το λόγο αυτό έχει καταγραφεί (βεβαίως όχι υπό τις νέες συνθήκες της πανδημίας), ότι οι φορείς της αγοράς είπαν «ΝΑΙ».

Θυμίζουμε την σύσκεψη τον Αύγουστο του 2019, με συναρμόδιους φορείς και επιμελητήρια, όπου το Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.∆.Ε., θέσατε σαφή στόχο για υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, μέσα στο 2020 πιλοτικά.

Είχε προηγηθεί στις13 Δεκεμβρίου 2019, συνάντησή σας, για το σχεδιασμό σχετικά με την online διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με το TAXIS και την πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων, myDATA. (βλ. το σχ. δελτίο τύπου με δηλώσεις των κ.κ. προέδρων της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κων. Μίχαλου, της ΕΣΕΕ, Γιώργου Καρανίκα, της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά και του ΟΕΕ Κων. Κόλλια):

Ιβ. Η αγνόηση των νομίμων θέσεων του κλάδου και η διάταξη του νόμου που αλλοίωσε τη βούληση του νομοθέτη για τον ρόλο «κλειδί» του Λογιστή – Φοροτεχνικού:

Και φθάνουμε στον Δεκέμβριο του 2019:

Η ΠΟΦΕΕ με ομόφωνο ψήφισμα από την ολομέλεια των Αντιπροσώπων της κατά τη Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στην Αθήνα στις 30.11.2019, ζήτησε από την σας και την πολιτική ηγεσία κατά τη συζήτηση του Ν/Σ στη Βουλή:

«Η οριστικοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4646/12.12.2019, να πραγματοποιείται υποχρεωτικά διαμέσου λογιστή-φοροτεχνικού που είναι υπεύθυνος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τόσο για την τήρηση των λογιστικών αρχείων-βιβλίων, όσο και για την εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων όλων των επιχειρήσεων».

Για την νομική μάλιστα βασιμότητα του όλου ζητήματος στα ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίσματα που σας κοινοποίησε με το υπόμνημα (με αριθ. πρωτ. 059/2.12.2019) αλλά και πρός τους αρμόδιους υπουργούς, έχει γίνει επίκληση όλων των σχετικών και ρητών διατάξεων που συνδέονται με το νέο νομοθετικό καθεστώς που ρυθμίζει τα των ηλεκτρονικών βιβλίων και απορρέουν προδήλως από το καθεστώς των διατάξεων που διέπει το όλο πλαίσιο σχετικά με τις αρμοδιότητες και ευθύνες του Λογιστή – Φοροτεχνικού:

1ον Τις διατάξεις του άρθρου 38, παρ. 2 του Ν. 2873/2000,

2ον Τις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 για το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού

3ον Τις διατάξεις του Νόμου 3842/2010, (άρθρο 17, παρ. 6,7,8), με τις οποίες καθιερώθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος υποχρεωτικά κριτήρια στη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού, με κύρια προϋπόθεση την πιστοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και την θέση σε λειτουργία ψηφιακής υπογραφής.

4ον Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4308/2014 για τα ΕΛΠ, που απαιτούν την έγκριση και υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητας από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης της οντότητας και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή.

Η ίδια η απόφασή σας 1138/2020, άλλωστε ορίζει στο άρθρο 2 για την έκταση της εφαρμογής ότι:

«1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα

– των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων,

– των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων,

– των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.),

– των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης»,

γεγονός που βασίζεται στη ρητή διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του νόμου 4308/2015 για τα ΕΛΠ που διαλαμβάνει τα της «Διασφάλισης αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος», όπου σύμφωνα και με την σημαντική πολ. 1003/31.12.2014, η Διοίκηση κάνει και ερμηνευτικά δεκτά τα ακόλουθα:

«Η παράγραφος αυτή απαιτεί την έγκριση και την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητας υποκείμενης στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης της οντότητας και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή. Στόχος της διάταξης αυτής είναι η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την ανάληψη της σχετικής ευθύνης».

Ιγ. Ανάγκη διόρθωσης και αποκατάστασης της δυσαρμονίας των διατάξεων:

Κε Διοικητά,

Με τη ρητή αυτή φράση «κάθε οντότητας» της εν λόγω διάταξης, δεν έμειναν περιθώρια για μελλοντικές παρερμηνείες όσον αφορά την καθολική ευθύνη και αποκλειστική αρμοδιότητα για την υπογραφή του λογιστή, χωρίς όρια τζίρου ή κατηγορίες οντοτήτων, που έθεσε η απόφασή σας.

Συνεπώς η βούληση του νομοθέτη είναι σαφής και δεν επιδέχεται αλλοίωση.

Πρέπει να ταυτίζεται απολύτως η απόφασή σας, με την παραπάνω διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2015 (που κατισχύει), όσον αφορά το άρθρο 6, που ορίζει ότι:

«Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, και εξετάζονται, για τους σκοπούς της διαβίβασης, ……….» (Σημ. Τα όρια των ποσών της περίπτωσης β’, της παρ. 2 ορίστηκαν στα 50.000 ευρώ με την Α.1123/2019, η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ.1008/2011, με ισχύ για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής).

Είναι προφανές συνεπώς ότι κατά παρερμηνεία την διατάξεων, ετέθη το όριο τζίρου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 2873/2000, αλλά μόνο για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (50.000 ευρώ)και δεν μπορεί να είναι και όριο στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Θα προσθέταμε για άρση παρερμηνείας και τις εξής διευκρινήσεις:

α) για το τι σχέση έχουν εφεξής τα ηλεκτρονικά βιβλία με τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) κατά τον νόμο 4308/2015 για τα ΕΛΠ, είναι σαφές ότι η έννοια είναι ταυτόσημη και προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2015, σύμφωνα με την οποία:

«Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόμου», καταλαμβάνει προδήλως και τα ηλεκτρονικά βιβλία και

β) από την ακροτελεύτια φράση στην παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2015:

«4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας που υπόκεινται στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος (μέλη) του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Επι πλέον σημειώσατε ότι η ανάγκη της νομοτεχνικής βελτίωσης της τιθέμενης διάταξης στην απόφασή σας Α. 1138/12.06.20201138, που καθορίζει όρια τζίρου είναι και αυτονόητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος:

αφού έτσι όπως είναι (αν δεν τροποποιηθεί) θα επιτρέπει την παραοικονομία και φοροδιαφυγή,

αφού πίσω από τις 980. 000 επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50.000 ευρώ και άρα δεν έχουν υποχρέωση «διαβίβασης του χαρακτηρισμού στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε», θα κρύβεται ένας αδειούχος ή και πολύ περισσότερο μη αδειούχος λογιστής που με το «παράθυρο» του ορίου, αφενός θα φοροδιαφεύγει και αφετέρου θα ανταγωνίζεται και θα δουλεύει σε βάρος του πιστοποιημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού που πληρώνει φόρους, ενοίκιο, εισφορές και απασχολεί και προσωπικό.

Είναι επομένως ένα ζήτημα που ακουμπάει
πρωτίστως στις θεσμικές υποχρεώσεις του ΟΕΕ, για την προστασία και θωράκιση της αδείας που χορηγεί στον Λογιστή – Φοροτεχνικό, ασκώντας παράλληλα εποπτεία, με όλες τις ισχύουσες διατάξεις στο επάγγελμά του.

Και βέβαια το όλο ζήτημα βρίσκεται στον αντίποδα των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3842/2010, όπου και πάλι ο νομοθέτης για την αναγκαιότητα της πιστοποίησης του Λογιστή – Φοροτεχνικού, στην εισηγητική έκθεση, θα ορίσει τον εν δυνάμει ρόλο του, με την θεμελιώδη διατύπωση ότι….«στοχεύεται πέραν της αναβάθμισης του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού, και στο να καταστήσει τούς λογιστές υπεύθυνους, έναντι των πελατών τους και έναντι των συμφερόντων του Δημοσίου».

Ιδ. Αναγκαία τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 της απόφασης Α. 1138/12.06.2020 και ορισμός μηδενικών ορίων ακαθαρίστων εσόδων για τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA):

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων η ΠΟΦΕΕ, επικαιροποίησε το ρόλο του Λογιστή- Φοροτεχνικού, ύστερα από τα όρια ακαθαρίστων εσόδων που έθεσε η απόφασή σας Α. 1138/12.06.2020, για τα Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), και σε όλα τα υπομνήματά της (και στη Βουλή κατά τη συμμετοχή της σε συζητήσεις νόμων), έθεσε το ζήτημα ως αναγκαία τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης ως ακολούθως:

Η παρ. 3 του άρθρου 6 της απόφασης Α. 1138/12.06.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Ως έχει

Πως είναι ανάγκη να ρυθμιστεί:

«3. Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, και εξετάζονται, για τους σκοπούς της διαβίβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β’ και γ’ εδάφιο της υποπερίπτωσης γα) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 4, για τα ακόλουθα:
α)…….β)……..γ)………»

«3. Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για όλες τις οντότητες που διαλαμβάνει η παρούσα απόφαση, για τα ακόλουθα:

α)…….β)……..γ)………»

Επαναλαμβάνουμε σχετικά με την υπενθύμιση ότι είναι καθολικό αίτημα των Λογιστών – Φοροτεχνικών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και οι θέσεις αυτές που βασίζονται σε όλες τις προβλέψεις των παραπάνω διατάξεων νόμων, βρίσκουν σύμφωνες τις 49 Ενώσεις σε όλη τη Χώρα που εκπροσωπεί η ΠΟΦΕΕ.

Είναι η τροπολογία που εγκρίθηκε με το ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, τον Δεκέμβριο του 2019, εν όψει της νομοθέτησης των ηλεκτρονικών βιβλίων με τον νόμο 4646/2019 που κατέθεσε η ΠΟΦΕΕ με αριθ. πρωτ. 059/2.12.2019 σε σας και στους αρμόδιους υπουργούς.

ΙΙ. Επι πλέον με τα ανωτέρω στο παρόν υπόμνημά μας θέτουμε τα ακόλουθα αιτήματα:

To Δ.Σ της Ε.Φ.Ε.Ε.Α λαμβάνοντας υπ’ όψη το πόρισμα της Επιτροπής που δημιουργήθηκε ad hoc για το ζήτημα των ηλεκτρονικών βιβλίων και της εφαρμογής ΜΥDATA αποφάσισε τα εξής.

Επειδή

1. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη διαθέσιμων πόρων για προσαρμογή στο My data λόγω της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης.

2. Δεν έχει παρασχεθεί το απαιτούμενο ελάχιστο χρονικό διάστημα για την προσαρμογή αυτή.

3. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα My data έχει τεχνικές αδυναμίες και δυσλειτουργίες οι οποίες είναι πολύ σοβαρές και παρουσιάζει μια εικόνα «ημιτελούς εφαρμογής» που θα απαιτηθεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν καταστεί λειτουργικό για τους σκοπούς που έχει θέσει για αυτό η ΑΑΔΕ

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

– Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απεικόνιση στο My data των δεκάδων ειδικών φορολογικών και ειδικών συναλλαγών όπως ενδεικτικά: Απόδοση ΦΠΑ κατά την είσπραξη Αρ.39β, πωλήσεις με ειδικά καθεστώτα αρ.43 και αρ.45, Απεικόνιση παραστατικών του φακέλου εισαγωγών, Πωλήσεις από απόσταση κ.α.

– Δεν έχει προβλεφθεί η καταχώρηση ημερομηνίας λήπτη κατά την αποδοχή και χαρακτηρισμό του παραστατικού. Υπάρχει μόνο ημερομηνία εκδότη στο My data.

– Απαιτείται η διαβίβαση τρόπου εξόφλησης του παραστατικού από τον εκδότη ακόμη και από απλογραφικά βιβλία.

– Απαιτείται η καταχώρηση μη λειτουργικών πεδίων στα διαβιβαζόμενα παραστατικά όπως πχ ΑΦΜ εκδότη για ΑΛΠ δαπάνης, πόλη και ταχυδρομικός κώδικας για προμηθευτές εξωτερικού κ.α.

– Η αποστολή χαρακτηρισμών παραστατικών με κωδικούς λογιστή για λογαριασμό πελάτη είναι πρακτικά αδύνατη σήμερα. Το My data καταχωρεί τα παραστατικά στο ηλεκτρονικό βιβλίο του λογιστή και όχι του πελάτη.

– Είναι άγνωστο πως θα ενημερώνονται στην συνέχεια οι χαρακτηρισμοί εσόδων (πχ πωλήσεις εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών) που θα διαβιβάζουν οι ΦΗΜ σε ημερήσια βάση στο My data.

4. Είναι παντελώς αδύνατο αλλά και παράλογο, τόσο οι Λογιστές που σε αυτή τη φάση από τον Φεβρουάριο του 2020, έχουν αναλάβει ένα τεράστιο φόρτο των αναρίθμητων και πολλές φορές δύσκολων εφαρμογών, προκειμένου να στηρίξουν (παράλληλα με τις τρέχουσες πλείστες δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και φορολογούμενων), όλα τα μέτρα «στήριξης της οικονομίας» κατά αποκλειστικότητα, όσο και οι επιχειρήσεις που λόγω του συνεχιζόμενου lookdown, να αναγκασθούν να δώσουν προτεραιότητα και να ασχοληθούν συγχρόνως με την καθημερινότητα της αγωνίας επιβίωσης, παράλληλα με την εφαρμογή του my data.
Ήδη περνάμε τον πιο δύσκολο «κάβο» καθημερινά εδώ και δώδεκα μήνες, με την κόπωση και τις δυνάμεις ψυχικές και σωματικές να αγγίζουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής με αντιμέτωπο τον κορωνοιό, γεγονός που καλώς έχει βέβαια πιστωθεί στην υπευθυνότητα του κλάδου, αλλά αυτή η πίστωση απαιτεί στην πράξη και μια σειρά επίλυσης των καυτών ζητημάτων που παραμένουν στα απανωτά και αναπάντητα υπομνήματά μας.

Προτείνουμε

Την αναβολή εφαρμογής των my data σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας και σε συνδυασμό με τον αναγκαίο χρόνο που θα απαιτηθεί για την ανάταξη της οικονομίας, χωρίς όμως συνέπειες και πρόστιμα για λάθη και παραλείψεις στην σύνοψη των παραστατικών. Επίσης να επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής μόνο μετά την λήξη υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

Να μην ισχύσει η απαίτηση για διαβίβαση ένα προς ένα των παραστατικών λιανικής που εκδίδονται χωρίς την χρήση ΦΗΜ.

Η προθεσμία χαρακτηρισμού των παραστατικών στο Mydata να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προθεσμίες ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται στα ΕΛΠ.

Ζητούμε

Την διασφάλιση της όλης διαδικασίας (υπογραφής, χαρακτηρισμού και ενημέρωσης), των ηλεκτρονικών βιβλίων, που υποχρεούνται (όπως ορίζει η απόφασή σας Α. 1138/2020) «οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων», υποχρεωτικά με υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο – πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,

Την απάλειψη της επιβολής προστίμων των τροποποιητικών δηλώσεων σε εμπρόθεσμη αρχική, κάθε είδους φορολογίας σε συνδυασμό και με την μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών προστίμων εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων.

Πιλοτική εφαρμογή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με δυνατότητα τροποποιήσεων χωρίς κανένα πρόστιμο και με επαλήθευση κατ΄ αρχάς μόνο του ΦΠΑ, καθώς κρίνουμε ότι για το Ε3 πρέπει πρώτα να μπουν επιπλέον παράμετροι, όπως π.χ. τι θα γίνει με την ανάλυση των εσόδων ανά ΚΑΔ.

Πρόνοια και μέριμνα εκ μέρους της Α.Α.Δ.Ε. η οποία θα πρέπει να εξετάσει εν λειτουργία τις δυνατότητες και τις αντοχές της εφαρμογής αλλά και των συστημάτων σε απαιτητικές συνθήκες και συνεπώς να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες βελτίωσης μέχρι την ημέρα έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής.

Αυτόματη γένεση στο «myDATA» παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων προκειμένου να παρέλκει η επανυποβολή των: ΦΜΥ, listing, δημοτικών φόρων, περιβαλλοντικών τελών, φόρων διαμονής, τόκων, μερισμάτων.

Επειδή οι νέες διαδικασίες θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες δαπάνες για τις επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία, προκειμένου να συγχρονισθούν τα λογιστικά προγράμματα αλλά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός, όπου χρειαστεί, για τα ηλεκτρονικά βιβλία, προτείνεται για την κάλυψη των δαπανών αυτών, να δοθούν οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα, ώστε τα γραφεία να εκσυγχρονίσουν την μηχανογράφηση τους. Συγκεκριμένα να ενταχθούν τόσο τα Λογιστικά Γραφεία , όσο και οι επιχειρήσεις, σε σχετικό πρόγραμμα επιδότησης και παροχής προσαυξημένου συντελεστή απόσβεσης για το σύνολο των απαιτούμενων δαπανών.

Για το θέμα της επιβεβαίωσης των δεδομένων των τιμολογίων, να οριστεί ότι θα υπάρχει απαλλαγή των λογιστών – φοροτεχνικών από οποιαδήποτε ευθύνη. Άμεσα υπεύθυνες για τις συναλλαγές να είναι αποκλειστικά οι υπόχρεες οντότητες.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση των εσόδων να προηγείται στα πλαίσια του παραπάνω πιλοτικού χρόνου, από τον χαρακτηρισμό των παραστατικών ώστε έγκαιρα να αντιμετωπισθούν τα τυχόν προβλήματα.

Το τελευταίο τρίμηνο εκάστου έτους να κλείνει έως την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Εν αναμονή ενεργειών σας,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕΑ