Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακές αναφορές σε παγκόσμιο επίπεδο

20 Δεκέμβριου 2021

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακές αναφορές σε παγκόσμιο επίπεδο

Η KPMG, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις εξελίξεις των φορολογικών διοικήσεων στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις ψηφιακές αναφορές, δημιούργησε ένα οδηγό παρακολούθησης των εξελίξεων αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συνημμένα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.