Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η απασχόληση τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αρνητικό ήταν τον Οκτώβριο το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου παρέμεινε θετικό.

Συγκεκριμένα,  κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 230.174, ενώ οι αποχωρήσεις σε 300.222 (97.272 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 202.950 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου ήταν αρνητικό κατά 70.048 θέσεις εργασίας.

Στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.999.631 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.784.822 (978.813 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 806.009 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του εννεάμηνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 214.809 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας)

Οκτώβριος 2021

( 1 )

Οκτώβριος 2020

( 2 )

Διαφορά

   (1 – 2)

Α’ Δεκάμηνο 2021

(3)

Α’ Δεκάμηνο 2020

  (4)

Διαφορά

    (3-4)

Ι. Προσλήψεις

230.174

196.284

33.890

1.999.631

1.773.497

226.134

     ΙΙ. Αποχωρήσεις*

300.222

229.640

70.582

1.784.822

1.652.677

132.145

Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου

202.950

159.178

43.772

978.813

980.639

-1.826

Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις

97.272

70.462

26.810

806.009

672.038

133.971

       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)

-70.048

-33.356

-36.692

214.809

120.820

93.989

Η σχετική έκθεση