Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται λόγω κορωνοϊού – Δημοσιεύθηκε η απόφασηΜε την απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ. 22411/2022 ορίζεται η μηνιαία αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 και της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 €) μηνιαίως.

Ορίζεται επίσης η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 και της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 και οι οποίοι απασχολούνται δεκαπέντε (15) ημέρες εντός του χρονικού διαστήματος επίταξης των υπηρεσιών τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των χιλίων εκατό (1.100 €) μηνιαίως.

Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής, στην οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με αποζημίωση ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source