Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η απόφαση για την παράταση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία τροποποιείται η απόφαση  ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 σχετικά με τη Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.

Με την απόφαση τροποποιείται η παράγραφος σχετικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής : 

3. Η παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως τις 2 Ιουλίου 2021».

Τροποποιούνται επίσης ορισμένα σημεία της απόφασης και απαιτείται πλέον (σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπ.Οικονομικών) η οριστικοποίηση του εντύπου Ε3 αντί της υποβολής της δήλωσης εισοδήματος που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει