Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η απόφαση για την παράταση του power pass

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 3649/2022 για την παράταση μέχρι 5 Ιουλίου για το επίδομα ρεύματος (power pass)

Άρθρο 1
Παράταση του χρόνου υποβολής της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 36 του ν. 4936/2022

Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 36 του ν. 4936/2022, παρατείνεται μέχρι και την 05η.7.2022.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source