Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως 15-9-2021

9 Σεπτέμβριος 2021

Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως 15-9-2021
  • Α.1201/2021 – Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως τις 15.9.2021

Η απόφαση Α.1201/2021 αναφέρει αναλυτικά :

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31/12/2020 παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 μετά και την έκδοση της απόφασης διαμορφώνονται  πλέον ως εξής:

  Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων
Φυσικά πρόσωπα 15.09.2021
Νομικά πρόσωπα νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που λήγει 31η Δεκεμβρίου 2020 15.09.2021
Φυσικά πρόσωπα μέλη νομικών προσώπων/οντοτήτων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα 15.09.2021

 

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.