Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η ΔΕΔ ακυρώνει και άλλα πρόστιμα 250 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ με αμελητέο ποσό φόρου προς απόδοση

Μετά την πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ (δείτε εδώ) με την οποία ακυρώθηκε πρόστιμο 250,00 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση Φ.Μ.Υ. με αμελητέο χρεωστικό ποσό καταβολής (2,73€), ακολούθησαν και άλλες αποφάσεις με υποθέσεις στις οποίες κυρώθηκαν παρόμοια πρόστιμα για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Συγκεκριμένα,

Η απόφαση e10/2022 :

«[…] εν προκειμένω το προς απόδοση ποσό των 0,48€ υπολείπεται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΜΥ, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.»

H απόφαση: e11/2022 :

«[…]  εν προκειμένω το προς απόδοση ποσό των 0,20€ υπολείπεται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΜΥ, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.»

H απόφαση: e12/2022 :

«[…] εν προκειμένω το προς απόδοση ποσό των 0,20€ υπολείπεται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΜΥ, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.»

H απόφαση: e13/2022 :

«[…]  προκειμένω το προς απόδοση ποσό των 0,20€ υπολείπεται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΜΥ, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.

Source