Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ δεν επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΕΡΓΑΝΗ

11 Νοέμβριου 2022

Η διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ δεν επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΕΡΓΑΝΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

11/11/2022

Η διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών του Ιστοτόπου www.efka.gov.gr λόγω αναβάθμισης της υπηρεσίας: Χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, δεν επηρεάζουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Ιστότοπο https://eservices.yeka.gr [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ]

Source