Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η επιχειρηματική ανάκαμψη του Μαρτίου 2021 βοήθησε στον περιορισμό της ύφεσης


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Ηπιότερη, από την αναμενόμενη, μείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων το 1ο τρίμηνο, με σημαντική ενίσχυση το Μάρτιο, αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της η ETE. Η ανάκαμψη του Μαρτίου βοήθησε στη βελτίωση του επιχειρηματικού και οικονομικού κλίματος.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία μειώθηκε κατά 4,6% ετησίως το 1ο τρίμηνο του 2021, εμφανίζοντας μεγαλύτερη αντοχή σε σχέση με το 4ο τρίμηνο και το σύνολο του 2020 (ετήσιες μειώσεις 7,3% και 13,2%, αντίστοιχα). Καταλυτικός για την ανωτέρω εξέλιξη ήταν ο Μάρτιος, όταν ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 13,0% ετησίως –η πρώτη αύξηση σε ετήσια βάση από τον Ιανουάριο του 2020– αλλά και κατά 15,6% σε μηνιαία βάση, με τη χαλάρωση των μέτρων από τα τέλη του εν λόγω μήνα να στηρίζει τη δραστηριότητα σε πολλούς τομείς.

Η αύξηση βασίστηκε κυρίως στις επιδόσεις των κλάδων υγείας, επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων, μεταποίησης και χονδρικού και λιανικού εμπορίου (ετήσιες αυξήσεις κύκλου εργασιών 35,6%, 27,2%, 20,9% και 14,3%, αντίστοιχα). Η παρατηρούμενη ετήσια αύξηση εντείνεται, επίσης, από τη θετική επίδραση της σύγκρισης με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όταν επιβλήθηκαν τα πρώτα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, σε εθνικό επίπεδο, στις 23 Μαρτίου του 2020. Αντιθέτως, αρνητική συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών συνέχισαν να έχουν οι τομείς παροχής υπηρεσιών διαμονής & εστίασης και μεταφοράς & αποθήκευσης, ο κύκλος εργασιών των οποίων μειώθηκε κατά 18,6% και 3,0% ετησίως, αντίστοιχα, αλλά με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το 2020, παρότι εξακολουθούσαν να υφίστανται σημαντικοί περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών το Μάρτιο του 2021.

Μειωμένο κατά 23,2% ετησίως το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 1ο τρίμηνο, με έντονη αύξηση, ωστόσο, των εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών το Μάρτιο

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά €0,8 δις το 1ο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, και διαμορφώθηκε στα €2,7 δις, κυρίως, λόγω μείωσης του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο κατά €0,5 δις, σε ετήσια βάση, την ίδια περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις διεύρυνσης στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Μάρτιο, καθώς τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 29,7% και 37,1% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή επιτείνεται από την απότομη επιβράδυνση του εμπορίου το Μάρτιο του 2020, όταν έγιναν ορατές οι επιπτώσεις από την πανδημία στις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές, ωστόσο, είναι και αποτέλεσμα τόσο της σταδιακής αναθέρμανσης της οικονομικής δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας, όσο και της ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυξήθηκαν τα έσοδα του Δημοσίου, μειώθηκε το έλλειμμα

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5,725 δις ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 6,605 δις ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 1,822 δις ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 3,424 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,365 δις ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 494 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.