Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η Ευρωπαική Επιτροπή εγκαινιάζει δημόσια διαβούλευση για το BEFIT, ένα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ

Η Ευρωπαική Επιτροπή εγκαινιάζει δημόσια διαβούλευση για το BEFIT, ένα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT), μια νέα, ολοκληρωμένη λύση για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ενιαίου εγχειριδίου εταιρικής φορολογίας για την ΕΕ, που θα προβλέπει δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Σχεδιάζει επίσης να μειώσει το κόστος συμμόρφωσης και να δημιουργήσει μια συνεκτική προσέγγιση για τη φορολογία των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν στοιχεία έως την προθεσμία της 5ης Ιανουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Source