Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η Ε.Ε. ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τον «ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή» – Υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και ηλεκτρονική τιμολόγηση

Στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και απλή φορολόγηση τονίζεται η ανάγκη προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και προς όφελος των επιχειρήσεων, και σχετικά με το κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες για τον ΦΠΑ είναι προσαρμοσμένοι στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην ψηφιακή εποχή.

Στο σχέδιο δράσης ανακοινώνεται νομοθετική πρόταση για το 2022 σχετικά με τον «ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή», η οποία θα αφορά:

-τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και την ηλεκτρονική τιμολόγηση·
-τη μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της οικονομίας των πλατφορμών·
-το ενιαίο μητρώο ΦΠΑ στην ΕΕ.

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων

20 Ιανουαρίου 2022 – 15 Απριλίου 2022  (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να μάθει τη γνώμη σας

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής στοιχείων είναι ανοιχτή για σχόλια. Η συμβολή σας θα ληφθεί υπόψη κατά την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της εν λόγω πρωτοβουλίας. Τα σχόλια που θα ληφθούν θα δημοσιευτούν σε αυτόν τον ιστότοπο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Διάρκεια της διαβούλευσης

21 Ιανουαρίου 2022 – 15 Απριλίου 2022  (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)

✔Ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης και υποβολή ερωτηματολογίου