Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

«Η Ιστορία της Συλλογικότητας των Λογιστών »

10 Δεκέμβριου 2022

«Η Ιστορία της Συλλογικότητας των Λογιστών »

«Η Ιστορία της Συλλογικότητας των Λογιστών »
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
Παρουσίαση στην Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 9-12-2022

Συνημμένα

Source