Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η νέα ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων

Υπεγράφη την 17η Ιουνίου 2021, στην Αθήνα, μεταξύ:
α)
του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς και
β) του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση “για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων

Η ισχύς της αρχίζει αναδρομικά από την 01.04.2021 και λήγει την 31.3.2024.

Βλέπε τη νέα ΣΣΕ από τη σχετική ενότητα του κόμβου «Συλλογικές Συμβάσεις»