Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η ολοκλήρωση λειτουργία myDATA και το ηλεκτρονικό Δ.Αποστολής στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Α/Α Δράσης

Στρατηγικοί Στόχοι

Α/Α Ειδικού Στόχου

Ειδικοί στόχοι

Α/Α

Δράσεις

Αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης

29 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 1.4.1

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ΟΠΣ Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες

Υπουργείο Οικονομικών

30 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 1.4.2

Προμήθεια Συστήματος Επιχειρησιακής Νοημοσύνης/Ανάλυσης Δεδομένων για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου τηςΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

31 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 1.4.3

Διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέσω της προμήθειας συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management)

ΑΑΔΕ

32 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 1.4.4

Ανάπτυξη ΠΣ Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων στην ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

33 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 1.4.5

Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την αξιοποίηση των δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

34 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 1.4.6

Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

35 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 1.4.7

Ολοκλήρωση λειτουργίας my Data και Σχεδίου Αξιοποίησης Δεδομένων από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

Source