Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης μειώθηκε σε 1.752 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2022

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) μειώθηκε σε 1.752 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2022, έναντι 1.764 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.777 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021. Οι λόγοι υποχώρησης ήταν κυρίως οι μειώσεις στις τιμές μετοχών και ομολόγων που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους

Μείωση καταθέσεων

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 208 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2022, έναντι 295 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 278 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 11,9% έναντι 16,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 15,6% το γ’ τρίμηνο του 2021.

Αύξηση θέσεων σε ομόλογα

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα) αυξήθηκε σε 762 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2022, έναντι 655 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 716 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 43,5%, έναντι 37,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 40,3% το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών (αμοιβαία κεφάλαια) κατήλθε σε 495 εκατ. ευρώ από 514 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 453 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου ανήλθε σε 28,2% από 29,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 25,5% το γ’ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας μειώθηκε σε241 εκατ. ευρώ από 257 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 285 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 13,7% από 14,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 16,0% το γ’ τρίμηνο του 2021.

Source