Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΙΟΒΕ: Μικρή εξασθένιση στον δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 91,5 και στις 91,2 μονάδες αντίστοιχα


ΙΟΒΕ
: Μηνιαίο Δελτίο Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας «Ιανουάριος 2021»

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε ήπια τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 91,5 μονάδες στην Ευρωζώνη και στις 91,2 μονάδες στην ΕΕ. Η έντονη υποχώρηση των προσδοκιών σε Λιανικό εμπόριο, η ηπιότερη στις Υπηρεσίες και η μικρή εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις περισσότερες χώρες ακόμα και με μερική ή ολική παύση λειτουργίας βασικών κλάδων της οικονομίας και περιορισμό μετακινήσεων, ήταν επαρκής για να αναιρέσει τις οριακές αυξήσεις σε Βιομηχανία και Κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία (+0,9) και στις Κατασκευές (+0,3) η αύξηση ήταν οριακή, ενώ αντίθετα έντονη εξασθένιση παρατηρήθηκε στο Λιανικό Εμπόριο (-6,0) και ηπιότερη στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (-1,7) και στις Υπηρεσίες (-0,7). Όσον αφορά στις μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε ήπια στην Γαλλία (-2,6) και στην Γερμανία (-2,3), ενώ αντίθετα ενισχύθηκε στην Ισπανία (+2,4), στην Ολλανδία (+0,6) και στην Ιταλία (+0,4).

Αναλυτικότερα:

• Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -5,8 μονάδες στην ΕΕ και στις -5,9 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής κινούνται ήπια ανοδικά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, όπως και οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης κινούνται αισθητά ανοδικά σε αμφότερες της ζώνες και τα εκτιμώμενα αποθέματα αποκλιμακώνονται ήπια.

• Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -1 7,3 μονάδες σε ΕΕ και στις -17,8 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχωρούν οριακά σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της ζήτησης ενισχύονται οριακά στην ΕΕ και εξασθενούν στην Ευρωζώνη.

• Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -16,9 και -18,9 μονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα υποχωρούν σημαντικά και στις δύο ζώνες, ενώ τα αποθέματα ενισχύονται αισθητά με τις προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες να ενισχύονται οριακά στην ΕΕ και να υποχωρούν στην Ευρωζώνη.

• Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών παρέμεινε αμετάβλητος στις -9,8 στην ΕΕ και διαμορφώθηκε στις -7,7 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύονται ήπια, ενώ οι προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών βελτιώνονται ήπια σε αμφότερες τις ζώνες.

• Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -16,5 και -15,5 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες υποχωρούν ήπια και στις δύο ζώνες, ενώ παράλληλα ήπια πτωτικά κινούνται και οι προβλέψεις για την εξέλιξή του στους επόμενους 12 μήνες. Αισθητά πτωτικά κινούνται οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας, ενώ ηπιότερα οι προβλέψεις για αγορές τους επόμενους μήνες.

• Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες υποχωρεί ήπια στην Ευρωζώνη (+11,1 από +11,9) και εντονότερα στην ΕΕ (+8,8 μον. από +10,2). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων κινούνται ήπια ανοδικά, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για ζήτηση στο επόμενο τρίμηνο και τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης οι οποίες κινούνται αισθητά πτωτικά.

Δείτε την έρευνα ή κατεβάστε την από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: