Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ισορροπία μεταξύ δανεισμού επιχειρήσεων και περιθωρίου τραπεζών αναζητεί η ΕΚΤ

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Το χαμηλό κόστος δανεισμού αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία επενδύσεων σε περιόδους κρίσης αρκεί να δίνουν λεφτά οι τράπεζες. Αυτή την παμπάλαια οικονομική αρχή φαίνεται ότι θέλουν να ενεργοποιήσουν στην ΕΚΤ και προσπαθούν να διαμορφώσουν πολύ χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΚΤ, ο σύνθετος δείκτες του κόστους δανεισμού (για νέα δάνεια) στις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,06% (6 μονάδες βάσης) στην Ευρωζώνη και διαμορφώθηκε στο 1,42% επηρεασμένος από την πορεία των επιτοκίων των ομολόγων ενώ ο δείκτης για τα νέα δάνεια ακινήτων παρέμενε αναλλοίωτος στο 1,31%.

Στον αντίποδα, τα επιτόκια για νέες καταθέσεις με προσυμφωνημένη λήξη (προθεσμιακές καταθέσεις) αυξήθηκαν κατά 0,10% στο -0,10% ενώ το overnight παρέμεινε στο -0,01%.

Η κίνηση αυτή έγινε αφ’ ενός για να μην διευρυνθεί το spread μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και επιτοκίων καταθέσεων και αφ’ ετέρου γιατί το μήνυμα του capital drain (στέγνωμα κεφαλαίων) από τις γερμανικές, γαλλικές και ολλανδικές τράπεζες οι οποίες έβλεπαν τις προθεσμιακές τους καταθέσεις να μειώνονται δραματικά κατά το τελευταίο 6μηνο. Οι επιχειρήσεις των 5 μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης (Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Ιταλίας και Ισπανίας) προτιμούν πλέον να τοποθετούν τα διαθέσιμά τους σε μετοχικούς τίτλους ή σε σύνθετα προϊόντα παρά να τα αφήνουν στις αρνητικές αποδόσεις των ομολόγων και των προθεσμιακών καταθέσεών.

Τράπεζα της Ελλάδος. Τα επιτόκια στην ελληνική οικονομία

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,97%.  

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,64%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 35 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,49%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 2,43%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,34%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,58%.