Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ιταλία – Σε εφαρμογή το σύστημα προ-συμπλήρωσης των δηλώσεων ΦΠΑ μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών – Τι αλλάζει από 1.1.2022 στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου το πιλοτικό πρόγραμμα της Ιταλίας για τις προ-συμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ σε περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενους. Από την ημερομηνία αυτή, ορισμένες επιχειρήσεις υπόχρεες σε ΦΠΑ μπορούν να δουν τις τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ  στην πύλη της Ιταλικής υπηρεσίας εσόδων (ADE), που έχουν προ-συμπληρωθεί με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τιμολογίων που διαβιβάσθηκαν στην υπηρεσία από την 1η Ιουλίου 2021.

Από το 2023 θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο προ-συμπλήρωσης της ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, με τα δεδομένα των επιχειρήσεων που θα σταλούν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του έτους 2022.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα είσπραξης ΦΠΑ σε συνέχεια της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το οποίο αποσκοπεί στην απλοποίηση του Ιταλικού φορολογικού συστήματος και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.
Χάρη σε αυτήν την περαιτέρω απλοποίηση, Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν και να επικυρώσουν τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην πύλη της φορολογικής διοίκησης, με ή χωρίς αλλαγές, και να επωφεληθούν από την απαλλαγή από την τήρηση αρχείων. Όσοι επικυρώσουν τα μητρώα ΦΠΑ για όλα τα τρίμηνα του επόμενου έτους θα έχουν επίσης προ-συμπληρωμενη και την  ετήσια δήλωση ΦΠΑ που έχει ήδη προγραμματιστεί να λειτουργήσει από το 2023.

Η καινοτομία αφορά επί του παρόντος περίπου 2 εκατομμύρια υπόχρεους σε ΦΠΑ, δηλαδή άτομα που κατοικούν και είναι εγκατεστημένα στην Ιταλία και πραγματοποιούν τριμηνιαίες υποβολές δηλώσεων ΦΠΑ (εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και υπόχρεων σε ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ όπως, για παράδειγμα, οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ταξιδιωτικά γραφεία, κ.λπ.).

Τα πλεονεκτήματα όλης αυτής της διαδικασίας είναι συγκεκριμένα και άμεσα. Με την επικύρωση των δεδομένων των τριμηνιαίων δηλώσεων, τα μητρώα θα αποθηκεύονται από τη φορολογική διοίκηση και για το τρίμηνο αναφοράς οι υπόχρεοι σε ΦΠΑ θα μπορούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή από την τήρηση των  βιβλίων ΦΠΑ (μητρώων). Ταυτόχρονα από τον Νοέμβριο και μετά όταν θα καταστεί πλήρως λειτουργικό το σύστημα θα τεθεί προς επεξεργασία το σχέδιο του περιοδικού διακανονισμού ΦΠΑ.

Το σύστημα επιτρέπει επίσης στους φορολογούμενους να εξάγουν στοιχεία σε μορφή xml και να τα εισαγάγουν στα λογιστικά προγράμματα ή να τα χρησιμοποιήσουν για σύγκριση με τα δεδομένα των μητρώων ΦΠΑ τους.

Οι αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2022 στην ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B στην Ιταλία

Από 1.1.2022 επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ιταλία και επιχειρήσεων που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Ιταλικό ΦΠΑ ή εγκατεστημένες στην Ιταλία
Όλα τα διασυνοριακά τιμολόγια (εξαγωγές, εισαγωγές, ενδοκοινοτικές κ.λπ.) θα πρέπει να διαβιβάζονται μέσω SDI* σε μορφή XML.
Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αγορών που λαμβάνονται από μη κατοίκους και μη εγγεγραμμένους προμηθευτές επιχειρήσεων πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πύλης SDI έως τις 15 του μήνα που έπεται εκείνου στον οποίο λαμβάνεται το τιμολόγιο.
Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πωλήσεων που εκδίδονται σε μη κατοίκους και μη εγγεγραμμένους επιχειρηματικούς πελάτες πρέπει να υποβάλλονται επίσης μέσω της πύλης SDI εντός 12 ημερών.

—-

*Το Sistema di Interscambio (SdI) της Ιταλίας είναι το σύστημα αναφοράς τιμολογίων ΦΠΑ το οποίο απαιτεί από τις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν τα τιμολόγια τους σε πραγματικό χρόνο στο στην Ιταλική φορολογική διοίκηση.