Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ιταλία – Τα μέτρα εγκρίθηκαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας ανακοίνωσε την έγκριση του νομοθετικού διατάγματος για επείγοντα μέτρα σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιμα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2022.

Το νομοθετικό διάταγμα περιλαμβάνει μείωση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στα  καύσιμα με ισχύ από τις 3 Μαΐου 2022 και έως τις 8 Ιουλίου 2022, καθώς και μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 5% για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Το νομοθετικό διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την ίδια ημέρα.

Το Συμβούλιο των Υπουργών ανακοίνωσε επίσης την έγκριση ενός νομοθετικού διατάγματος για επείγοντα μέτρα που αφορούν τις εθνικές ενεργειακές πολιτικές, την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Τα ενεργειακά μέτρα περιλαμβάνουν:

-Αύξηση της έκπτωσης φόρου για τις δαπάνες φυσικού αερίου από 20% σε 25% για όλες τις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
-Την καθιέρωση έκπτωσης φόρου ίσης με το 10% των δαπανών φυσικού αερίου για εταιρείες με υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου το πρώτο τρίμηνο του 2022.
-Αύξηση της έκπτωσης φόρου για τις δαπάνες ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας) από 12% σε 15% για εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκτός από εταιρείες έντασης ενέργειας, το δεύτερο τρίμηνο του 2022· και
-Τη θέσπιση έκπτωσης φόρου ίσης με το 28% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2022 για την αγορά ντίζελ από τους κατάλληλους μεταφορείς (οδικές μεταφορές).

Παρέχονται επίσης μέτρα για την αύξηση των επενδυτικών κινήτρων, όπως:

-Αύξηση της έκπτωσης φόρου για επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία βάσει του “Εθνικού Επιχειρηματικού Σχεδίου 4.0” από 20% σε 50% για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 (30 Ιουνίου 2023 εάν τουλάχιστον το 20% έχει καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022). και
Αύξηση της έκπτωσης φόρου για δαπάνες κατάρτισης εργαζομένων στον κλάδο της τεχνολογίας στο πλαίσιο του «Εθνικού Επιχειρηματικού Σχεδίου 4.0» από 50% σε 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και από 40% σε 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συναντήσεις, ανακοινώθηκε ότι τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν με την αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στις εταιρίες παροχής ενέργειας. Ο φορολογικός συντελεστής θα αυξηθεί από 10% σε 25%.

Source