Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Καλάθι του Αϊ Βασίλη» – Οι κατηγορίες προϊόντων, οι υποχρεώσεις των εταιριών και τα πρόστιμα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 122432/2022 σχετικά με τον καθορισμό των  κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Άη Βασίλη», τον καθορισμό συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, και τον καθορισμό της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων.


Κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη»

Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του Αϊ Βασίλη») που είναι απαραίτητα για αξιοπρεπή διαβίωση και ειδικότερα ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που εντάσσεται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη». Οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη» αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Α/Α

Κατηγορία Παιχνιδιών

1

Επιτραπέζια/Παζλ

2

Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

3

Βρεφικά παιχνίδια

4

Φιγούρες δράσης

5

Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

6

Οχήματα – Τηλεκατευθυνόμενα

7

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

8

Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

9

Λούτρινα

10

Μουσικά παιχνίδια

Συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους

Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230), αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη έως τις 11:00 π.μ. Η αποστολή του καταλόγου προϊόντων για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες αποστολής στοιχείων λαμβάνει χώρα μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis. Για τις λοιπές επιχειρήσεις η αποστολή των καταλόγων μπορεί να γίνεται και με λίστα που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]


Χρήση σήματος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του Αϊ Βασίλη»

1. Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του Αϊ Βασίλη» γίνεται υποχρεωτικά μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή. Επιπρόσθετα στην είσοδο κάθε καταστήματος αναρτάται ευκρινής λίστα/κατάλογος των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του Αϊ Βασίλη» καθώς και οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

2. Το ειδικό σήμα της τοποθετείται υποχρεωτικά δίπλα στην ένδειξη τιμής αγοράς κάθε προϊόντος που έχει ενταχθεί στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη» στο ράφι σε διακριτό καρτελάκι. Το καρτελάκι έχει σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, με διαστάσεις τουλάχιστον ίσες με οκτώ (8) εκατοστά Χ οκτώ (8) εκαστοστά, ή έχει σχήμα κυκλικό, με διάμετρο τουλάχιστον ίση με οκτώ (8) εκατοστά, επί του οποίου έχει τυπωθεί το ειδικό (έγχρωμο) σήμα. Η υποχρέωση εφαρμογής των ως άνω διαστάσεων του ειδικού σήματος εκκινεί από την 14η Δεκεμβρίου 2022.

Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν την υποχρέωση των παραπάνω παραγράφων  1 και 2  επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) ανά κατάστημα στο οποίο συντελείται η παράβαση.

3. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του Αϊ Βασίλη» μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο ειδικό σήμα της παρ. 1 αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

4. Απαγορεύεται η χρήση του ειδικού σήματος της από επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του Αϊ Βασίλη». Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ως άνω απαγόρευση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

5. Απαγορεύεται η χρήση του ειδικού σήματος της  σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του Αϊ Βασίλη» και δεν έχουν δηλωθεί με τον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων που κάθε επιχείρηση έχει αποστείλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ως άνω απαγόρευση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

Επάρκεια προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του Αϊ Βασίλη»

1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δηλώνονται στον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του Αϊ Βασίλη») που αποστέλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό.

2. Αν τα αποθέματα προϊόντος που συμμετέχει στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη» εξαντληθούν σε ένα ή περισσότερα καταστήματα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230), αντικαθιστούν προσωρινά το προϊόν που εξαντλήθηκε με αντίστοιχο προϊόν που διατίθεται στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή και στην ίδια ή μεγαλύτερη ποσότητα. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν στο κατάστημα, οι υπόχρεοι μεριμνούν για την τροφοδοσία του καταστήματος στο οποίο εξαντλήθηκε το προϊόν εντός δύο (2) ημερών με επαρκή ποσότητα του προϊόντος που εξαντλήθηκε ή ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis για την οριστική αντικατάσταση του προϊόντος στο σύνολο των καταστημάτων τους. Το νέο προϊόν θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε επάρκεια. Η οριστική αντικατάσταση προϊόντος επιτρέπεται για μία μόνο φορά μέχρι την νέα τακτική υποβολή καταλόγου προϊόντων.

Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) ανά κατάστημα στο οποίο συντελείται η παράβαση.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source