Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Καταβολή αποζημίωσης αναδρομικών στους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού για το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 1.4.2020.

Με την απόφαση με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 65373 ορίζεται η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης αναδρομικών στους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 1.4.2020.

Ειδικότερα, η καταβολή αποζημίωσης αναδρομικών στους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, με ενεργές συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Π.Υ., για το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 1.4.2020, ορίζεται ως εξής:

α. Η ανά συμβεβλημένο ιατρό του Ε.Ο.Π.Π.Υ. αποζημίωση προσδιορίζεται βάσει των ανά μήνα αποζημιωμένων ποσών του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και του ποσού των 2.000,00 ευρώ.

β. Δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι οικογενειακοί ιατροί που το διάστημα από 1.8.2019 έως 31.12.2019 είχαν ενεργή σύμβαση με τον Οργανισμό αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το πρώτο έτος της σύμβασής τους έως την 31.12.2019. Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. ενημερώνει τους δικαιούχους αναδρομικών ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Ε-ΔΑΠΥ), με το ακριβές ποσό της αποζημίωσης κάθε δικαιούχου και για τον τρόπο υποβολής του ποσού αυτού στο Πληροφοριακό Σύστημα του.

γ. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν με συμπληρωματική υποβολή το σύνολο του ποσού αποζημίωσης και αποστέλλουν ισόποσο φορολογικό στοιχείο μαζί με το έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής που εκτυπώνεται από το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού στο Κέντρο Διαλογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ψηφιοποίηση.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου