Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατατέθηκε στη Βουλή η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Σιγκαπούρης

30 Δεκέμβριου 2021

Κατατέθηκε στη Βουλή η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Σιγκαπούρης

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου» κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο, που υπογράφηκαν στη Σιγκαπούρη στις 30 Μαΐου 2019, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις και τη συνακόλουθη διευκόλυνση ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κίνησης κεφαλαίων και προσώπων μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής της κυρούμενης Σύμβασης, αναμένεται να διευρυνθεί η φορολογική βάση, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση συνολικά περισσοτέρων εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, παρά τους τιθέμενους με τη Σύμβαση χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και την εφαρμογή των μεθόδων εξάλειψης της διπλής φορολογίας.

Δείτε τις προτεινόμενες διατάξεις και την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Συνημμένα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.