Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατατέθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή – Αναλυτικά οι 19 σημαντικότερες ρυθμίσεις σε ΦΠΑ, ΚΦΕ, κ.λπ.

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο  «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία, Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις — Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ Α  : «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά στις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης – Τροποποιήσεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»

ΜΕΡΟΣ Β   «Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία»

ΜΕΡΟΣ Γ.  Στο μέρος Γ περιέχονται οι διατάξεις που είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το προηγούμενο διάστημα και αφορούν, επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ΦΠΑ, του ΚΦΕ, του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, Γονικών παροχών και κέρδών από τυχαιρά παίγνια.

Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου :

ΜΕΡΟΣ A’
 
 Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:
 
 1.Συμπληρώνεται ο ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα:
 
 α. Εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική απόκτηση, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χρησιμοποίηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (Κ.Π.Α.Α.), εφόσον τα αγαθά αποκτήθηκαν στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
 
 β. Απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. αγαθά που:
 
 – εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. που συμμετέχει σε αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Κ.Π.Α.Α.
 
 – παραδίδονται και υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους στο πλαίσιο αμυντικών προσπαθειών. (άρθρα 1- 4)
 
 2. Συμπληρώνεται ο ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) ως προς την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) προϊόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της Κ.Π.Α.Α., από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελλάδας. (άρθρο 5)
 
 ΜΕΡΟΣ B’
 
 1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η τροποποίηση του από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας (άρθρο 56 του ν. 4607/2019), μέσω Πρόσθετης Πράξης που υπογράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αλλαγές:
 
 – τροποποιείται ο συντελεστής οικειοθελούς παροχής για τα εισοδήματα εκ μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών που εισάγονται στην Ελλάδα, από 10% σε 5%
 
 – περιλαμβάνονται εφεξής στο ανωτέρω ποσοστό και τα εισοδήματα εκ της υπεραξίας (capital gains) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών (holding companies).
 
 – τροποποιείται ο ορισμός για τα δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη προς καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής, με ειδική πρόβλεψη για επέκταση της δέσμευσης στα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, ανεξαρτήτως της προσχώρησής τους ή μη στο Νέο Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.
 
 – προβλέπεται η αναπροσαρμογή του ελάχιστου συνολικού ετήσιου προσδιορισθέντος ποσού της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εκ μέρους των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας, από 40 εκατ. σε 60 εκατ. ετησίως
 
 – η Πρόσθετη Πράξη έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2022.  (άρθρο 6)
 
 2.α. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων με την υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας, των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων, που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με ναυλωμένα πλοία υπό τους ειδικότερους στην υπό ψήφιση διάταξη όρους.
 
 β. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση όλων των αναγκαίων για την εφαρμογή της διάταξης θεμάτων.                            (άρθρο 7)
 
 3.α. Επεκτείνεται η επιβολή τέλους υπέρ του Δημοσίου και στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους κατά τα ειδικότερα οριΖόμενα. Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής και ο τρόπος υπολογισμού του τέλους.
 
 β. Επιβάλλεται φόρος στα μερίσματα που λαμβάνουν οι μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από τη διανομή των κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των αναφερόμενων πλοίων.  (άρθρο 8)
 
 ΜΕΡΗ Γ’ και Δ’
 
 1.Παρατείνονται μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα:
 
 – η αναστολή της επιβολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα προς πώληση, κατόπιν αίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, από τον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών.
 
 – οι ήδη χορηγηθείσες αναστολές επιβολής Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022. (άρθρο 9)
 
 2. Παρατείνεται έως και το οριζόμενο χρονικό διάστημα (λήγει 31.12.2022) η ισχύς του:
 
 α. μειωμένου συντελεστή του Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) :
 
 – για τα οριζόμενα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.,
 
 – για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού,
 
 – για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του
 
 – στα εισιτήρια, για την είσοδο σε Ζωολογικούς κήπους
 
 β. υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6% :
 
 – για τα αναφερόμενα αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας.
 
 – για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης
 
 – για τους απινιδωτές της Δ.Κ. ΕΧ 9018
 
 – στα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών
 
 – στα εισιτήρια κινηματογράφων   (άρθρο 10)
 
 3.Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Κ.Φ.Ε.), για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, που αφορούν στην:
 
 – προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος,
 
 – άρση της υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της απαιτούμενης επένδυσης εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος (άρθρο 11)
 
 4. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022. (άρθρο 12)
 
 5. Παρατείνεται η εφαρμογή της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β του Κ.Φ.Ε., οι οποίες πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη με την οριζόμενη χρονική διάρκεια. (άρθρο 13)
 
 6. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία (λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022), η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε., για την επιβολή φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας. (άρθρο 14)
 
 7. Προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια. (άρθρο 15)
 
 8.α. Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης των τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 (ίσχυε για τα έτη 2021 και 2022).
 
 β. Επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων για το έτος 2023.   (άρθρο 16)
 
 9. Αναστέλλεται, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή καθώς και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για την υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο.                              (άρθρο 17)
 
 10. Τροποποιείται η διαδικασία ακινητοποίησης επιβατικών οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και ειδικότερα:
 
 – επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 η μη τήρηση της οριζόμενης διαδικασίας,
 
 – εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της ακινητοποίησης και του ελέγχου των επιβατηγών οχημάτων που ακινητοποιούνται. (άρθρο 18)
 
 11. Παρατείνεται η φορολόγηση της μεταβίβασης των οριζόμενων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, έως και την οριζόμενη ημερομηνία.
 (άρθρο 19)
 
 12. Παρατείνεται και κατά το έτος 2022 (ισχύει για το 2021) το ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και ο μη συμψηφισμός με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων, που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001. (άρθρο 20)
 
 13. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η αναστολή της καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο εν λόγω διάστημα δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο. (άρθρο 21)
 
 14. Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και του δικτύου κρατικών ενισχύσεων.  (άρθρα 22-27, 30-35)
 
 15.Μισθολογικές Ρυθμίσεις  (άρθρα 36 έως 45)
 
 16. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4449/2017 σχετικά με τη χρονική διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας. (άρθρα 47 και 48)

 17. Ορίζεται το αναφερόμενο χρονικό διάστημα ως προθεσμία υποβολής απόψεων από τους δήμους επί της διαμόρφωσης των τιμών ζώνης χωρικής τους αρμοδιότητας για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022, και καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας τους.(άρθρο 51)

 18.  Τροποποιείται η διαδικασία αναφορικά με τη διαπίστωση παράβασης και επιβολής προστίμου σε εταιρίες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.). Συγκεκριμένα, ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.) η σύνταξη χρηματικού καταλόγου, σε περίπτωση διαπίστωσης των οριζόμενων παραβάσεων. (άρθρο 52)

 19. Συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 και συγκεκριμένα:

α. ορίζεται ότι η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής επιφέρει αναστολή στον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου χρεών με χρηματικές απαιτήσεις εναντίον του, που προέκυψαν στο πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και

β. διευρύνονται οι περιπτώσεις παράτασης της ειδικής διαχείρισης, εφόσον έχει διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός και έχει επικυρωθεί δικαστικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στον βαθμό που εκκρεμεί η ολοκλήρωση ενεργειών εκ μέρους του ειδικού διαχειριστή στο πλαίσιο της επωφελέστερης εκμετάλλευσης του ενεργητικού της εταιρείας. (άρθρα 58 και 59)

Source