Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΚΕΔΕ: Επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας για τους Δήμους

ΑΘΗΝA 28-09-2021

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ. Παπαστεργίου: Eπιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, για τους Δήμους.

Συνάντηση του Πρόεδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου με τον Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ Ε.. Κρητικό, με θέμα την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας των Δήμων.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ Ελ. Κρητικό, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του οργανισμού.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξεύρεση λύσης σε ένα ζήτημα που αφορά όλους τους Δήμους της χώρας και συγκεκριμένα, πως θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση μιας σειράς απαραίτητων λειτουργιών.

Το πρόβλημα με την έκδοση των ασφαλιστικών ενημεροτήτων έχει δημιουργηθεί από την πρώτη περίοδο εφαρμογής της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), για τους φορείς του Δημοσίου και τους Δήμους, από την μη ορθή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τις προδιαγραφές του νέου συστήματος.

Όλο αυτό το διάστημα η Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, κατέβαλλαν συστηματικές προσπάθειες για να ξεπεραστεί το ζήτημα μέσα από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του (Γενική Δ/νση Εισφορών).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. ενημερώθηκε από τον Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει μπει πλέον στο τελικό στάδιο εφαρμογής της. Η διαδικασία προβλέπει ότι τα αρχεία μισθοδοσίας των Δήμων αποστέλλονται προς τελική καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού κατόπιν αυτοματοποιημένου ελέγχου.

Η οριστική διεκπεραίωση με αυτή την μέθοδο οδηγεί στην ικανότητα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας από τους Δήμους που δεν θα εμφανίσουν χρεωστικό υπόλοιπο α υ τ ό μ α τ α από το Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.

Χαρακτηριστικά, ήδη από την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η νέα εφαρμογή, αρχεία 265 Δήμων (επί συνόλου 332) έχουν αποσταλεί προς οριστική καταχώρηση, ενώ, εξ αυτών, 27 Δήμοι έχουν ήδη ενταχθεί στη δυνατότητα αυτόματης λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας (με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο).

Σε κάθε περίπτωση, ο Υποδιοικητής του e- ΕΦΚΑ δεσμεύτηκε ότι θα εποπτεύσει την όλη διαδικασία έως την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου τόνισε πως «Κάνουμε μια νέα αρχή στη σχέση συνεργασίας που θα έχει η αυτοδιοίκηση με τη Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ. Στόχος μας είναι να βρίσκουμε γρήγορα λύσεις που διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία των Δήμων μας, τηρώντας φυσικά τη νομιμότητα, σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας».