Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κλειστές για το κοινό οι ΔΟΥ Καλλιθέας και Μοσχάτου στις 3, 4, και 7 Φεβρουαρίου λόγω συγχώνευσης

Με την Δ. ΟΡΓ. Δ 1001911 ΕΞ 11-01-2022, ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 2021/14.12.2021 απόφαση, από 7.2.2022, της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξεως ορίζεται ότι:
οι Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Μοσχάτου δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα, 3, 4, και 7 Φεβρουαρίου 2022, αντίστοιχα.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 απόφαση.

Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Βλέπε και την από 14-01-2022 σχετική είδηση του κόμβου «Διακοπή λειτουργίας εφαρμογών λόγω ενοποίησης των ΔΟΥ Η’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς – Ποιες προθεσμίες παρατείνονται» για τη συγχώνευση των ΔΟΥ Η’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς