Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κλειστή για το κοινό η ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών 1, 2, 5 και 6 Απριλίου

Λόγω της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο, η Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη, 1, 2, 5 και 6 Απριλίου 2021, αντίστοιχα.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με το έγγραφο Δ.ΟΡΓ.Δ 1026064 ΕΞ 2021/29.03.2021, για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, θα πρέπει να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.