Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κρατική Αρωγή: Αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων πληγεισών από πλημμύρες της 15/10/2022 στην Κρήτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ είναι έτοιμη η εφαρμογή για τις αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων πληγεισών από πλημμύρες της 15/10/2022 στην Κρήτη.

Ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η σχετική ΚΥΑ


Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται ως εξής:

α) στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

β) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές ή

γ) στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί ελαφρές υλικές ζημιές.

2. Κάθε επιχείρηση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 7η Νοεμβρίου 2022.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source