Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Λιανεμπόριο: Αύξηση 11,9% του τζίρου το 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με αυτήν την τομεακή δημοσίευση, παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη των πωλήσεων/κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της σύγχρονης αλυσίδας εφοδιασμού των καταναλωτών, μέσω της μεταπώλησης υλικών αγαθών ή υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων με επιδίωξη το κέρδος.

Με τον τρόπο αυτόν, το λιανικό εμπόριο αποτελεί διαχρονικά σημαντικό παραγωγικό τριτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας με αξιοσημείωτη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Παράλληλα, κατά την πρόσφατη συγκυρία, η παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών των τάξεων δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου είναι σημαντική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που υφίστανται λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Επιπρόσθετα, μέσω της παρακολούθησης των μεγεθών του λιανικού εμπορίου προκύπτουν συμπεράσματα για την εξέλιξη της κατανάλωσης (σε μέγεθος, χαρακτηριστικά, προτιμήσεις και υποκατάσταση προϊόντων) της ελληνικής κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας.

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί μέρος της σειράς των Δελτίων Τύπου που δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ (σύνδεσμος ΔΤ) από τον Απρίλιο 2020, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Δεκεμβρίου και Δ’ τριμήνου 2021.

Αντίστοιχη δημοσίευση έχει προγραμματιστεί και πραγματοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, καθ’ όλη την περίοδο που παρουσιάζει ενδιαφέρον η σε μεγάλη συχνότητα παρακολούθηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει (α) ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία για τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων που κατατάσσονται στις τάξεις δραστηριότητας των κλάδων λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) και (β) στοιχεία σε μηνιαίο επίπεδο για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων που κατατάσσονται στις τάξεις δραστηριότητας των κλάδων λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2).

Επιπλέον, παρουσιάζονται (α) ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία για τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων που κατατάσσονται στις τάξεις δραστηριότητας των κλάδων λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) με εξαίρεση τους κλάδους των οχημάτων, των τροφίμων και των καυσίμων και (β) στοιχεία σε μηνιαίο επίπεδο για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων που κατατάσσονται στις τάξεις δραστηριότητας των κλάδων λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) με εξαίρεση τους κλάδους των οχημάτων, των τροφίμων και των καυσίμων.

1. Σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου

1.1. Ετήσια στοιχεία (Πίνακας 1)

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το έτος 2021 ανήλθε σε 54,15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,9% σε σχέση με το έτος 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 48,40 δισ. ευρώ.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2021 σε σχέση με το έτος 2020 είναι:
• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 47,5%.
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 43,4%.

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2021 ήταν:
• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (28,6%)
• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (12,1%)
• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (9,3%)
• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (7,3%) και
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (4,8%).
και οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2020 ήταν:
• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (31,2%)
• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,4%)
• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (8,3%)
• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (8,0%) και
• Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (5,0%).

1.2. Τριμηνιαία στοιχεία (Πίνακας 2)

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 15,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 12,77 δισ. ευρώ και αύξηση 3,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 14,62 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 110,1%.
• Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, αύξηση 94,1%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:
• Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 9,9%.
• Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 4,3%.

Παρουσίαση δραστηριοτήτων με μεγαλύτερες μεταβολές

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ του τέταρτου τριμήνου 2021 και του αντίστοιχου τριμήνου 2020 περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, ειδών γουνοποιίας, εξαρτημάτων ένδυσης, όπως γάντια, γραβάτες, τιράντες κλπ.

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ του τέταρτου τριμήνου 2021 και του αντίστοιχου τριμήνου 2020 περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, οπτικοακουστικού εξοπλισμού, συσκευών αναπαραγωγής και εγγραφής σύμπυκνων και ψηφιακών δίσκων CD/DVD player, CD/DVD recorder.
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων τάξεων οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2018, έχουν ως εξής:

Οικονομική δραστηριότητα Πλήθος Αριθμός απασχολούμενων
Επιχειρήσεων Καταστημάτων Επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών*
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα 15.471 22.828 422 48.456
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 1.233 1.651 58 5.410

(*) Το πλήθος των επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών αφορά στο έτος 2019, και προκύπτει από διοικητικά αρχεία.

2. Σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Πίνακας 3)

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε 3,39 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 2,78 δισ. ευρώ και αύξηση 18,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,86 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 είναι:
• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 371,4%.
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 238,6%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 είναι:
• Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 18,9%.
• Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 6,8%.

Παρουσίαση δραστηριοτήτων με μεγαλύτερες μεταβολές

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα» που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο μουσικών δίσκων, ταινιών (κασέτες) ήχου, σύμπυκνων δίσκων και δισκετών, βιντεοκασετών και ψηφιακών δίσκων DVD.

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα» που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020, περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο εφημερίδων και υλικών γραφείου, όπως στυλογράφοι, μολύβια, χαρτί κλπ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων των ανωτέρω τάξεων οικονομικής δραστηριότητας, με στοιχεία κύκλου εργασιών τον Δεκέμβριο 2021, σύμφωνα με το οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2018, έχουν ως εξής:

Οικονομική δραστηριότητα Πλήθος Αριθμός απασχολούμενων
Επιχειρήσεων, με στοιχεία κύκλου εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 Καταστημάτων Επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών*
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα 13 27 50
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα 30 67 4 245

(*) Το πλήθος των επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών αφορά στο έτος 2019, και προκύπτει από διοικητικά αρχεία.
 
3. Λιανικό εμπόριο, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα (Πίνακες 1, 2, 3)

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα1, ο ετήσιος κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε 19,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σχέση με το έτος 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 17,45 δις ευρώ.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 5,88 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 4,55 δισ. ευρώ και αύξηση 6,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,51 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε 1,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 66,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 0,64 δισ. ευρώ και αύξηση 19,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 0,89 δισ. ευρώ.

1Εξαιρούνται οι κλάδοι 4511, 4519, 4520, 4531, 4532, 4540, 4711, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4729, 4730 και 4781


Δείτε τους σχετικούς πίνακες ή κατεβάστε τους από εδώ: