Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΛΣΑ: Άμεση ανταπόκριση του ΒΕΑ στην επιστολή σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους

Ευαγγελικής Σχολής 3-5, Νέα Ιωνία, 14231
Τηλ.: 210 51.38.289, 210 51.57.310,
[email protected], www.lsa.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η άμεση ανταπόκριση του ΒΕΑ στην επιστολή του Λ.Σ.Α. σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους:

Βλέπε παρακάτω

Αναμένουμε την ανταπόκριση όλων των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων!

Εκ της γραμματείας
Σοφία Κομηνού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.) Ακαδημίας 18. 106 71 Αθήνα
Τ: 210 3680700 | F:210 3614726 | Ε: [email protected]
www.acsmi.gov.gr

Αθήνα, 17-12-2021
Α.Π.: 13

Προς :
– Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη
email: yρο[email protected]
Γενική Γραμματέα Εργασίας κα. Α. Στρατινάκη
email: [email protected]

Θέμα: «Παρέμβαση για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Επιχειρήσεων – Εργοδοτών»

Κύριε Υπουργέ / Κυρία Γενικέ,

Το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριο μας έγινε αποδέκτης διαμαρτυρίας πολλών επιχειρήσεων – μελών μας, σχετικά με τον κίνδυνο να επωμιστούν πρόστιμα κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για το ανεμβολίαστο προσωπικό τους, είτε γιατί αυτή δεν οριστικοποιήθηκε, είτε για την μη ορθότητα των δεδομένων μέσα στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τη Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 απόφαση, απαιτείται από τους εργοδότες, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π. Σ. « ΕΡΓΑΝΗ» για το ανεμβολίαστο προσωπικό τους, η μη υποβολή της οποίας επιφέρει κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4, πρόστιμο στον εργοδότη δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ρόλου μας ως θεσμοθετημένου συμβούλου της Πολιτείας και εκπροσώπου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος, την οποία συνυπογράφουμε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Πιστεύουμε ότι κατανοείτε τη σκοπιμότητα της παρέμβασής μας και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.