Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΛΣΑ: Επιστολή ΒΕΑ με θέμα «Οι συνέπειες στις επιχειρήσεις από τη συσχέτιση των δεδομένων της πλατφόρμας myDATA με τις φορολογικές δηλώσεις»

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Σε συνέχεια της Πανελλαδικής, άτυπης, διαδικτυακής Συνάντησης Λογιστών-Φοροτεχνικών και της Ανακοίνωσης του ΛΣΑ “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ MYDATA ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ”, η παρέμβαση του ΒΕΑ με επιστολή προς τους Υπουργό Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα, Υφυπουργό Οικονομικών, Α. Βεσυρόπουλο, Διοικητή ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
(Ν.Π.Δ Δ.) Ακαδημίας 18. 106 71 Αθήνα
Τ: 210 3680700 | F: 210 3614726 | Ε: [email protected]
www.acsmi.gov.gr


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 29-06-2022
Α.Π.: 1545

Προς:
– Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα
email: [email protected]
– Υφυπουργό Οικονομικών κ. Α. Βεσυρόπουλο
Email: [email protected]
– Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή
email: [email protected]

Θέμα: «Οι συνέπειες στις επιχειρήσεις από τη συσχέτιση των δεδομένων της πλατφόρμας myDATA με τις Φορολογικές Δηλώσεις»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριό μας έγινε αποδέκτης διαμαρτυρίας πολλών επιχειρήσεων – μελών μας και λογιστών συνεργατών τους, σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συσχέτιση των δεδομένων της πλατφόρμας myDATA με τις φορολογικές δηλώσεις και τις τυχόν συνέπειες (πρόστιμα, κλπ) που θα προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για τις ασυμφωνίες και τα ανακριβή στοιχεία κατά τα έτη προσαρμογής στην πλατφόρμα myDATA.
Όπως γνωρίζετε, με την υπ. αριθμ Α.1038/2022 (ΦΕΚ/Β’/30-3-2022) απόφαση της ΑΑΔΕ «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα», η διασταύρωση εσόδων-εξόδων του φορολογικού έτους 2021, πραγματοποιείται μέσω της νέας πλατφόρμας myDATA αντί των ΜΥΦ. Βάσει της απόφασης, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαβιβάσουν τα έσοδα του 2021 στην myDATA, γεγονός που δεν έχει επιτευχθεί – έστω σε ικανοποιητικό βαθμό – μέχρι σήμερα.
– Η διασταύρωση εσόδων-εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ορθής φορολογικής δήλωσης και – συνεπώς – και για τον φόρο που θα προκύψει και βαρύνει την επιχείρηση.
– Τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης μιας επιχείρησης, καθώς και οι φόροι που προκύπτουν από την υποβολή της, επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα, τους ισολογισμούς, την καθαρή θέση της επιχείρησης, τα μερίσματα, τις χρηματοδοτήσεις, κ.λπ.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ρόλου μας ως θεσμοθετημένου συμβούλου της Πολιτείας και εκπροσώπου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνουμε:
• Εφόσον δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ορθά η διαδικασία διασταύρωσης εσόδων-εξόδων στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, να προχωρήσει η σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με τη διάθεση εύλογου χρονικού διαστήματος για τη δηλωτική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων των επιχειρήσεων.
Η δε ολοκλήρωση της υποβολής δεν μπορεί να είναι συντομότερη από 30/09/2022.
• Η χρονική προθεσμία της διαβίβασης – όντας μία ξεχωριστή διαδικασία – να μετατεθεί για το τέλος του έτους 2022, με όποιες άλλες τακτοποιητικές εγγραφές, χωρίς καμία ποινή.
• Για το έτος 2022 να ακολουθηθεί η ομαλή διαβίβαση των εσόδων και μόνο, κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων οδηγιών της ΑΑΔΕ και επίλυσης των όποιων τεχνικών προβλημάτων της εφαρμογής.

Πιστεύουμε ότι κατανοείτε τη σκοπιμότητα της παρέμβασής μας και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση.
 
Ο Πρόεδρος
Π. Ραβάνης

Source