Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μείωση οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιουλιο. Λιγότερες άδειες οικοδομής, μικρότερες επιφάνειες και όγκοι


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους οδήγησε σε άνοδο του κόστους των πρώτων υλών με αποτέλεσμα να μειωθεί η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο 2022. Επίσης η άνοδος των επιτοκίων (χορηγήσεων) οδήγησε σταδιακά στην αποθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας που είχε καταγραφεί από το 2020 και μετά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.254 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 521.200 m2επιφάνειας και 2.580.605 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 2,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 23,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2022 ανήλθαν σε 2.224 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 504.407 m2 επιφάνειας και 2.501.817 m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 25,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 16.793 m2 επιφάνειας και 78.788 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούλιο 2022, είναι 3,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2021 έως τον Ιούλιο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 24.067 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.583.596 m2 επιφάνειας και 25.214.818 m3όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 3,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,6% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 3,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 15,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,9%. Το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά0,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2021. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 14,2%στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,5% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021.

Source