Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μειωμένες οι καθαρές πωλήσεις των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. τον Αύγουστο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Η Ε.Θ.Ε. δημοσιεύει το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει η EFAMA για την αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη με στατιστικά στοιχεία Αυγούστου 2021.

Το ενημερωτικό δελτίο καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή άνω του 98% της Ευρωπαϊκής αγοράς των συλλογικών επενδύσεων.

Οι κύριες εξελίξεις του Αυγούστου 2021 συνοψίζονται ως εξής:

• Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και οι Ο.Ε.Ε. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων), κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €53 δισ., μειωμένες από τα €140 δισ. του Ιουλίου.

• Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εισροές €72 δισ., από €107 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

→ Οι μακροπρόθεσμοι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (σ.σ. όλες οι κατηγορίες πλην Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €61 δισ., από €68 δισ. τον Ιούλιο.

– Οι Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €22 δισ., από €24 δισ. τον Ιούλιο.
– Οι Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εισροές €19 δισ., από €22 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
– Οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €19 δισ., από €20 δισ. τον Ιούλιο.  

→ Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους  €11 δισ., από €38 δισ. τον Ιούλιο.

• Οι Ο.Ε.Ε. κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους €19 δισ. το Αύγουστο, από €33 δισ. εισροές τον προηγούμενο μήνα.

• Το συνολικό ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 2,7% και ανήλθε στα €21.318 δισ.

«Οι καθαρές εισροές σε μακροπρόθεσμους ΟΣΕΚΑ αυξήθηκαν πάνω από τα €60 δισ. για 10ο συνεχόμενο μήνα, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών παρέμεινε υψηλή και οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσίασαν καλές επιδόσεις.»