Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% κολυμβητηρίων – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή

5 Σεπτέμβριου 2022

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% κολυμβητηρίων - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή
  • Με τη νέα εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα κολυμβητήρια που αδειοδοτούνται με βάση τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις από τον αρμόδιο Δήμο καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις -κολυμβητήρια με δηλωθείσα στο φορολογικό μητρώο δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.11.10.03 «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)»

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2066/2022 και σε συνέχεια των όσων διευκρινίστηκαν με την εγκύκλιο Ε.2215/2021, σημειώνεται ότι εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά ή δημοτικά κολυμβητήρια που αδειοδοτούνται με βάση τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις, καθώς και με κάθε άλλη διάταξη που ορίζει το πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας δεξαμενών κολύμβησης, υπό την προϋπόθεση ότι, οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν δηλωθείσα στο φορολογικό μητρώο δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.11.10.03 «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)» και κατά το μέρος που οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής για τέλεση αθλητικών αγωνισμάτων, προπόνηση ή εκπαίδευση αθλητών ή υδρογυμναστική και όχι λοιπές υπηρεσίες κατά την παροχή των οποίων επιβάλλεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24%.

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source