Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μεταβιβάσεις ακινήτων – Αίτημα φορέων για παράταση του ισχύοντος συστήματος

Με το από 08.12.2021 κοινό αίτημα της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΟΜΚΟΕ, της ΟΜΑΣΕ και της ΠΟΜΙΔΑ, δηλαδή όλων των Φορέων που σχετιζόμαστε με τις συναλλαγές και δικαιοπραξίες επί ακινήτων, είχαμε εγκαίρως επισημάνει την αδυναμία του Συστήματος να ανταποκριθεί στη τεράστια ζήτηση, που προκλήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών από τη νέα χρονιά, για την πραγματοποίηση δικαιοπραξιών επί ακινήτων μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. Προκειμένου δε να μπορέσει το σύστημα να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση μεταβίβασης ακινήτων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, προτείναμε την εξάμηνη παράταση του ισχύοντος μέχρι την 31.12.2021 πλαισίου μεταβιβάσεων ακινήτων επισημαίνοντας ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει πολύ περισσότερα να κερδίσει από την παράταση αυτή, καθώς θα εισπράξει έσοδα από τις συναλλαγές που θα ολοκληρωθούν, ενώ αντίθετα, πολλές ανολοκλήρωτες συμβολαιογραφικές πράξεις θα παραπεμφθούν στις «Ελληνικές Καλένδες» καθώς θα κριθούν ασύμφορες πια για τους συναλλασσόμενους.

Δυστυχώς, οι φόβοι μας βγήκαν αληθινοί και στη πράξη αποδείχτηκε ότι το Σύστημα αδυνατεί να εξυπηρετήσει τη σημερινή συσσωρευμένη συναλλαγή με αποτέλεσμα οι συναλλασσόμενοι και οι λοιποί εμπλεκόμενοι (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μεσίτες, κατασκευαστές κλπ) να βρίσκονται σε πραγματική απόγνωση. Χιλιάδες δηλώσεις στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες είναι ανεκτέλεστες. Χιλιάδες Βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΤΑΠ τελούν σε αναμονή της έκδοσής τους. Ομοίως, τεράστιο πλήθος Πιστοποιητικών, απαραίτητων για την σύνταξη των πράξεων αποδοχής κληρονομίας, καθυστερούν να εκδοθούν, με συνέπεια την αντίστοιχη καθυστέρηση στη σύνταξη των σχετικών πράξεων αποδοχής κληρονομίας. Όσον αφορά δε την «Ταυτότητα Κτιρίου», η καθυστέρηση των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων λόγω της αναμονής της έκδοσής της, είναι τεράστια (πλέον των 3 μηνών) καθώς οι μηχανικοί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν χρονικά στην έκδοσή της.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΕΣΣΕ) και η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ως Φορείς που σχετιζόμαστε άμεσα με το ακίνητο, γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητές του και είμαστε άμεσοι δέκτες των δυσλειτουργιών στις σχετικές συναλλαγές που ταλαιπωρούν πρωτόγνωρα τόσο τους συναλλασσόμενους όσο και τους συμβολαιογράφους. Γι’ αυτό:

Ζητούμε από την Ελληνική Πολιτεία να μας ακούσει και να ανταποκριθεί άμεσα προκειμένου να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία ενός κλάδου και μιας δραστηριότητας κρίσιμης για την οικονομία και την κοινωνία, που «φέρνει» έσοδα και στα Κρατικά Ταμεία: Τη συναλλαγή επί των ακινήτων.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση να δώσει μια ακόμη δίμηνη παράταση, ήτοι συνολικά μέχρι την 31.03.2022, του ισχύοντος μέχρι την 31.12.2021 πλαισίου μεταβιβάσεων ακινήτων, ήτοι παράταση τόσο της ισχύος των περυσινών αντικειμενικών αξιών, όσο της ισχύος όλων των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ώστε να μην χρειάζεται επανέκδοσή τους.

Στράτος Παραδιάς
Δικηγόρος Α.Π. Αθηνών