Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μη διαθεσιμότητα έκδοσης/εκτύπωσης πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ μέσω της Εφαρμογής Ε9/ΕΝΦΙΑ σήμερα από 20:30 έως 23:30

27 Ιανουάριος 2021

Μη διαθεσιμότητα έκδοσης/εκτύπωσης πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ μέσω της Εφαρμογής Ε9/ΕΝΦΙΑ σήμερα από 20:30 έως 23:30
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Μη διαθεσιμότητα Έκδοσης/Εκτύπωσης Πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. αρ.54Α  ν.4174/2013 μέσω της Εφαρμογής Ε9/ΕΝΦΙΑ την 27/1/2021 από 20:30 έως 23:30