Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση για Γυμναστήρια και παιδότοπους

10 Μάιος 2021

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση για Γυμναστήρια και παιδότοπους

Για τα Γυμναστήρια και τους παιδότοπους που είναι από τις πλέον πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε υποχρεωτική αναστολή φυσικής λειτουργίας, το υπ. Ανάπτυξης προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη στοχευμένης δράσης μη επιστρεπτέας επιχορήγησης .

Η δράση θα καλύπτει, με τη μορφή ενίσχυσης λειτουργικών δαπανών και κόστους απασχόλησης, μέρος του απολεσθέντος κύκλου εργασιών των γυμναστηρίων και των παιδότοπων δίνοντας ένα κίνητρο για τη διατήρηση της απασχόλησης, μόλις οι δραστηριότητες αυτές εκκινήσουν εκ νέου. Με τον τρόπο αυτό η δράση συνιστά ένα μέτρο παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την αποφυγή απώλειας θέσεων εργασίας.