Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μόλις 1,5% η υποχώρηση του ενεργητικού των ΤΕΑ στη μεγάλη κρίση του β’ τριμήνου

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Η χρηματιστηριακή κρίση που προήλθε από την εισβολή στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις αυτής στις οικονομίες οδήγησε σε υποχώρηση του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στην Ελλάδα. Η μείωση αυτή -σε μία πολύ ισχυρή κρίση- ανέρχεται σε μόλις 1,5% επί του συνολικού ενεργητικού όταν οι μετοχές διεθνώς και τα ομόλογα υποχώρησαν περίπου 20%. Αποδεικνύουν επίσης ότι όταν η διαχείριση των ενεργητικών των ταμείων είναι ενεργητική (δηλαδή παρακολουθούν σε καθημερινή βάση) οι απώλειες των Ταμείων ελέγχονται και περιορίζονται.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (Επαγγελματικών Ταμείων) μειώθηκε σε 1.764 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 1.791 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.752 εκατ. ευρώ το  β’ τρίμηνο του 2021. Το συνολικό ενεργητικό μοιράζεται σε 37,1% ομόλογα, 28,7% μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, 16,7% διαθέσιμα, 14,6% σε μετοχές, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου.

Μείωσαν διαθέσιμα και μετοχές, αύξησαν ομόλογα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 295 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2022, έναντι 348 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 236 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 16,7% έναντι 19,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 13,5% το β’ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 655 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2022, έναντι 643 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 730 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 37,1%, έναντι 35,9% το προηγούμενο τρίμηνο και 41,6% το β’ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 501 εκατ. ευρώ από 474 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 435 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 28,4% από 26,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 24,8% το β’ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας μειώθηκε σε 257 εκατ. ευρώ από 281 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 302 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 14,6% από 15,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,2% το β’ τρίμηνο του 2021.

Source