Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέα αναβολή για την επικαιροποίηση δημοσιοποιημένων καταστάσεων οφειλετών με χρέη άνω των 150.000€

Με τη νέα απόφαση 1097/2022 το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1158/2017, όπως ισχύει, σχετικά με την ανάρτηση στο διαδίκτυο καταστάσεων δημοσιοποιούμενων οφειλών που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων, αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023».

Δείτε την απόφαση 1097/2022 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1158/2017

Source