Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέα εταιρική σχέση του Συμφώνου για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στον τομέα της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας

Με την υποστήριξη της Επιτροπής, οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας, επενδυτές με αντίκτυπο, πάροχοι μικροχρηματοδοτήσεων, ηθικές και συνεργατικές τράπεζες, πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και περιφέρειες, δημιούργησαν μια μεγάλης κλίμακας εταιρική σχέση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο οικοσύστημα της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας. Ο τομέας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 6% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ. Η συνεργασία στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων. Η πρωτοβουλία δεσμεύεται να κινητοποιήσει δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο για να επιτρέψει την αναβάθμιση και την επανειδίκευση του 5% του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών του κλάδου κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στην κοινωνική οικονομία. Αυτή η νέα εταιρική σχέση έρχεται μόλις λίγους μήνες αφότου η Επιτροπή παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της προβολής του κλάδου και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ίδρυση και την επέκταση των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας.

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Thierry Breton, δήλωσε: «Μέσω καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικών μοντέλων, το οικοσύστημα της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας συνέβαλε σημαντικά στην ανθεκτικότητα της ΕΕ και στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις της. Χάρη στο Σύμφωνο για τις Δεξιότητες, κάθε βιομηχανικό οικοσύστημα εργάζεται τώρα μαζί για να εξοπλιστεί με τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσει τις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η σημερινή συνεργασία για τις δεξιότητες θα προσφέρει ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε επιχειρηματίες και οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας».

Ο Επίτροπος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, Nicolas Schmit, δήλωσε: «Χάρη στις ισχυρές τοπικές ρίζες της, η κοινωνική οικονομία μπορεί να προσφέρει καινοτόμες λύσεις από κάτω προς τα πάνω σε πολλές από τις παγκόσμιες προκλήσεις του σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. ανάγκες των ανθρώπων στο κέντρο. Η κοινωνική οικονομία συνεργάζεται με και για τις τοπικές κοινωνίες και έχει τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ένας από τους στόχους του σχεδίου δράσης που παρουσιάσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο είναι να αυξηθεί η προβολή και η απήχηση του κλάδου στους νέους επιχειρηματίες: αυτή η συνεργασία για δεξιότητες θα βοηθήσει να γίνει αυτό ακριβώς».

Η εταιρική σχέση αποτελεί μέρος του Συμφώνου για τις Δεξιότητες, μιας από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας δεξιοτήτων. Η εταιρική σχέση δεξιοτήτων συμπληρώνει επίσης άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας μεταβατικής οδού για την υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης του οικοσυστήματος καθώς και της ανθεκτικότητάς του, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στην Ενημερωμένη Βιομηχανική Στρατηγική της ΕΕ.

Source