Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέες απαλλαγές ΦΠΑ για ορισμένα αγαθά που σχετίζονται με τις ενέργειες της ΕΕ στην κρίση του COVID-19 και τις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ

Στις 13 Ιανουαρίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για νέες απαλλαγές από το ΦΠΑ στο πλαίσιο των ακόλουθων νέων κανόνων:

– Τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να απαλλάσσουν από το ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ως μέρος των μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η νέα εξαίρεση ισχύει αναδρομικά για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

– Από την 1η Ιουνίου 2022, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους μέλους σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο των αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) θα απαλλάσσονται επίσης από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Η πρόταση για τις νέες εξαιρέσεις θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο για έγκριση από τα κράτη μέλη.

Δείτε την πρόταση στην αγγλική ή κατεβάστε την από εδώ: