Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέες οδηγίες για τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων

Δύο νέες ερωτήσεις – απαντήσεις προστέθηκαν στο αρχείο της ΑΑΔΕ για τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Ερώτηση Νο 23

Πώς αποστέλλονται για το φορολογικό έτος 2020, τα επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής, που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους στο έτος αυτό από φορείς υπόχρεους σε υποβολή προσωρινής δήλωσης με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.;
 
Απάντηση

Τα επιδόματα αυτά απαλλάσσονται από φόρο και εισφορά και αποστέλλονται για το φορολογικό έτος 2020 με τον κωδικό 48 του Παραρτήματος της Α.1099/2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με επιπρόσθετη αναγραφή των ειδικών διατάξεων που παρέχουν την απαλλαγή (παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.4144/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4756/2020).
 
Ερώτηση Νο 24

Πώς αποστέλλεται η μηνιαία αποζημίωση που καταβλήθηκε τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο του 2020 σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και μηχανικούς αεροσκαφών, αεροπορικών εταιριών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, από φορείς υπόχρεους σε υποβολή προσωρινής δήλωσης με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.;
 
Απάντηση

Η αποζημίωση αυτή φορολογείται αυτοτελώς από 30.5.2020 με φορολογικό συντελεστή 15% και αποστέλλεται για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο του 2020 με τον κωδικό 47 του Παραρτήματος της Α.1099/2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με επιπρόσθετη αναγραφή των ειδικών διατάξεων που παρέχουν την αυτοτελή φορολόγηση (περίπτωση γ΄ της παρ.2 του άρθρου 15 του ν.4172/2013).

Δείτε το ενημερωμένο αρχείο ερωτήσεων-απαντήσεων από το φορολογικό αρχείο του κόμβου