Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέοι ΚΑΔ για υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα, escape rooms, εκμετάλλευσης ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και καταπολέμησης φθειρών

20 Ιανουάριου 2022

Νέοι ΚΑΔ για υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα, escape rooms, εκμετάλλευσης ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και καταπολέμησης φθειρών


Με την νέα απόφαση 1003/2022 προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στην ΠΟΛ.1133/2008:

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

70.22.11.06

Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα

86.90.19.15

Υπηρεσίες καταπολέμησης φθειρών

93.19.13.07

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών

93.29.19.10

Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης» (escape rooms)

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση 1003/2022 ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 126/19-01-2022)

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.